Annons:

SJ: ”Vi står inför ett vägval.”

Inför Almedalen intervjuar Travel News alla stora aktörer. Nästsist att svara på våra frågor är SJ. Jonas Nilsson är ansvarig för SJ:s samhällskontakter.

Ska ni vara med i Almedalen, om ja, under vilka dagar?

– Ja, vi är ett par stycken som anländer söndag eftermiddag för att närvara på Samtrafiken seminarier. Men det hänger lite på flyget, förra gången var det lite stökigt på flygplatsen och sena flyg så jag/vi hann inte. Alla har lämnat ön på torsdag.

Hur många är ni på plats?

– Vi är i snitt tre personer där, per dag.

Är vd på plats, om ja, när?

– Vår VD är på plats i två dagar, han kan inte vara med hela veckan på grund av att han ska delta i den globala organisationen UIC:s (United International Railways) års-och valkonferens som är i Madrid från mitten på veckan.

Ska ni göra några arrangemang?

– Ja, på måndagen arrangerar vi ett seminarium om samverkan och infrastruktur; ”Hur får vi infrastrukturen att räcka till att vi vill? Kommer infrastrukturen att räcka till kommande generationer?” Medverkar gör Ann-Marie Nilsson, kommunalråd Jönköping, Lars Stjernkvist, kommunalråd Norrköping, Helena Leufstadius, vd Svensk Kollektivtrafik, Karin Svensson-Smith, ordförande Trafikutskottet, Kristoffer Tamsons, trafiklandstingsråd Stockholm och Lena Erixon, generaldirektör Trafikverket.

– Vi bjuder också in Sveriges viktigaste regionala- och landstingspolitiska trafik- och infrastrukturpolitiker till rundabordssamtal som handlar om hur vi kan göra  kollektivtrafiken ska bli mer attraktiv och loka fler att ställa bilen samt oftare ta tåget istället för flyget. Här finns mycket samverkansvinster att hämta, bara det att alla lär känna varandra och får snabbare kontaktvägar till varandra gör att både missförstånd kan undvikas och praktiska problem kan lösas snabbare.

Vad är er agenda?

– Vår agenda är samverkan. Varje dag verkar vi och våra branschkollegor inom en snabbt växande kollektivtrafik inom ramar som dels blir trängre små, dels är hyttjas till sina gränser. För att vi ska få ut  mer effekt av järnvägsanläggningen krävs det att alla samverkar. Det tjänar alla på, det omvända skulle vara förödande och leda till stora bekymmer.

Hur ser mycket pengar satsar ni i Almedalen?

– I runda tal så lägger vi 200 000 kronor, kanske något mer i år, på aktiviteter, boende och resor till och från Gotland.

Vad är besöksnäringens viktigaste fråga inför valet i höst?

– Vi står inför ett vägval. Vilka satsningar som görs på infrastruktur kommer att påverka Sveriges framtid många år framöver. Att möta det snabbt ökande behovet av transporter av människor, om det så är semester och fritid eller affärs- och arbetspendling. Att hantera överbelastad och underinvesterad järnväg, och att realisera Sveriges mycket ambitiösa klimatmål. År 2035 beräknas befolkningen vara nästan 12 miljoner. Samtidigt ökar tågresandet proportionellt mer än befolkningen.

Kommentarer är stängda.