Annons:

SJ vill bli av med dansk konkurrens

Danska DSB bör inte få vara med och konkurrera om regional tågtrafik i Sydsverige. Att DSB har statligt stöd innebär att konkurrensen snedvrids till SJ:s nackdel, hävdar tågbolaget i ett brev till näringsdepartementet.

Ärendet har förts fram av SJ såväl i december i fjol som i april i år och SJ kräver nu i ett brev att näringsdepartementet snabbt tar tag i frågan, skriver TT.
Enligt SJ är det klart att den danska järnvägsstyrelsen DSB har statsstöd för sin verksamhet. Detta gör såväl DSB som eventuella svenska dotterbolag diskvalificerade från att delta i upphandlingar av trafiken i Sydsverige, menar tågbolaget.
”Genom DSB:s och eller dotterbolagens deltagande skapas ett konkurrensförhållande som står i strid med gällande konkurrensregler,” står det, enligt TT, i brevet som nyligen hamnade på näringslivsenhetens bord.
– I första hand behöver SJ och regeringen träffas för att diskutera frågan. Den svenska regeringen kan dock inte fråga DSB om det uppbär statsstöd, säger Bengt Wennerstein, ämnesråd vid näringslivsenheten och gruppchef för konkurrens- och statsstödsfrågor, till TT.
Då det är EU:s regler om statsstöd det handlar om, kommer frågan istället att gå via EU-kommissionen.

Kommentarer är stängda.