Annons:

​Tallink Grupp vill organisera om hela koncernen – 2500 anställda påverkas

Tallink Grupp har idag meddelat företagets personal att man denna vecka kommer att notifiera den estniska arbetsförmedlingen och sjöfacken om att påbörja ytterligare kollektiva uppsägningsprocesser i koncernens olika dotterbolag i samråd med de fackliga organisationerna i respektive land. Förutom att påbörja en kollektiv uppsägningsprocess i Estland, har företaget inlett ytterligare en kollektiv uppsägningsprocess i Lettland, enligt ett pressmeddelande.

Inom företagets finska dotterbolag är omfattande permitteringar av både landpersonal och besättning redan på plats, och dessa fortsätter på antingen hel- eller deltid. Nästan alla de 1200 anställda inom Tallink Silja OY påverkas av permitteringarna, både i företagets landorganisation och ombord på de två finskflaggade fartygen Silja Serenade och Baltic Princess. Företaget följer utvecklingen av dagens situation noga och ett eventuellt behov av att vidta ytterligare åtgärder utvärderas kontinuerligt.

Sammantaget kommer effektiviseringsprocesserna som pågår och nu initieras på alla företagets hemmamarknader att påverka upp till 2500 anställda inom Tallink Grupp, vars jobb kommer att påverkas på ett eller annat sätt beroende på hur förhandlingarna med de olika parterna fortlöper.

”Den senaste tidens försämring av pandemisituationen i vår region, de olika reserestriktionerna på våra hemmamarknader och de olika bud som ges kring reserekommendationer har haft en negativ inverkan på vår biljettförsäljning under de senaste tre veckorna. Detta i kombination med avsaknaden av beslut om fortsatta stödmekanismer i våra hemländer, har nu fört oss till den punkt där vi måste optimera vår verksamhet snabbt och beslutsamt för att säkerställa företagets bärkraftighet”, säger Paavo Nõgene, VD för Tallink Grupp i ett pressmeddelande.

”Det är uppenbart att det i nuvarande situation och under rådande förhållanden inte är ekonomiskt möjligt för oss att fortsätta tillhandahålla alla de produkter och tjänster vi hade planerat för höst- och vintersäsongen, vilket i sin tur också innebär att vi inte kan erbjuda så mycket arbete till alla kollegor i företaget som vi hade hoppats på”, säger Nõgene.

Paavo Nõgene. VD för Tallink Grupp.

”Under våren planerade vi utifrån tron att vi skulle kunna återuppta trafiken på våra rutter till Sverige inom överskådlig tid. Men idag befinner vi oss i en situation där det fortfarande inte är möjligt för oss att trafikera Sverige ur turismsynpunkt, och resor mellan Estland och Finland påverkas negativt av många faktorer. Jag hoppas verkligen att de olika stödsystem för att hantera lönekostnader som för närvarande diskuteras på regeringsnivå i Estland, Finland och Sverige snart kommer att leda till positiva beslut, och att vi därmed kan minska antalet positioner som står inför uppsägning eller omorganisering. Fokus och omfattning på de förhandlingar som inleds i Finland kommer till stor del att bero på de stödpaket eller andra garantier som det fattas beslut om”, säger Paavo Nõgene.

”Om stödmekanismerna snabbt beslutas om och godkänns av regeringarna på våra hemmamarknader, eller om marknadssituationen förändras, är vi redo att snabbt se över och revidera de nuvarande planerna. Beroende på de eventuella stödens omfattning är vi redo att återanställa de kollegor som nu drabbas där så är möjligt, så fort situationen förbättras”, säger Nõgene.

”Företag inom turistnäringen och de som är beroende av denna sektor har drabbats mest under krisen, och det är också här återhämtningen kommer att ta längst tid. Det råder idag ingen tvekan om att det för att upprätthålla turistnäringens konkurrenskraft krävs avgörande stöd från staten åtminstone fram till försommaren 2021. Tyskland är ett bra exempel på länder där staten erbjuder viktigt stöd till företagen, med lönekompensationssystem som nu förlängs i landet åtminstone till slutet av år 2021”, avslutar Nõgene.

Kommentarer är stängda.

BDPNext söker en DMC Project Manager
Sista ansökningsdag:
3 december 2023