Annons:

Akut brist på taxiförare i Sverige

Svenska Taxiförbundet uppmärksammar i ett pressmeddelande regeringen på den allvarliga bristen på taxiförare som råder i Sverige idag. Bristen riskerar drabba enskilda individers behov av tillgänglighet och samhällstjänster. I nuläget bedöms situationen som akut och kommer att försvåra förutsättningarna för omstart när pandemin bromsat in och vi ska återgå till mer normal verksamhet. För att branschen ska kunna garantera tillgänglighet till nödvändiga samhällsfunktioner som taxi, skolskjuts, sjuktransport och färdtjänst måste företagen ha möjlighet att rekrytera förare.

Det handlar inte bara om att arbetssökande saknas utan även att dessa ej har nödvändiga kvalifikationer. Det krävs att förutsättningar skapas för att taxiföretagen ska kunna anställa förare så att verksamheten kan bibehållas och växa för en omstart. 

Svenska Taxiförbundet föreslår att:

  • Körkortslånen utökas till att även gälla taxiförarprov, 
  • Öka antalet provtillfällen samt, 
  • Förändra ”24-månadersregeln” så att säkerhetsprövningen sker innan ett svenskt körkort beviljats – inte efteråt. 

Förbundet ser det som angeläget att:

  • Villkoren för nystartsbidrag förändras så att inte hela lönen ska betalas ut elektroniskt utan att det ska vara tillåtet med kontantavräkning. 

För att lösa frågan om förarbrist behövs även åtgärder som möjliggör att taxiföretagen får ekonomiska möjlighet att faktiskt anställa fler. Många taxiföretag har fått se sin omsättning minska under pandemin vilket har lett till att många nu saknar ekonomiskt utrymme för nyanställning av  förare. Frågan om uppskjutna arbetsgivaravgifter är därför särskilt aktuell för att lösa helhetsproblematiken inom branschen. 

Därför ser Taxiförbundet det också som angeläget att:

  • Återbetalning av uppskjutna arbetsgivaravgifter baseras på gällande omsättning, inte tidigare omsättning. I sammanhanget vill vi även lyfta Transportstyrelsens förslag om höjda avgifter per den 1 januari 2022. Tillsyns- och tillståndsavgifterna utgör en del av företagens fasta omkostnader och om de höjs kraftigt, riskerar det att leda till att företagen inte kan överleva. Detta vore förödande för svensk taxiverksamhet.

Kommentarer är stängda.