Annons:

Ny VD för Svenska Taxiförbundet

Styrelsen för Svenska Taxiförbundet har utsett Bawer Coskun som tillförordnad Förbundsdirektör för Förbundet fr o m maj 2021. Bawer ersätter Claudio Skubla som innehaft tjänsten sedan 2015.

Bawer har en bakgrund som styrelseledamot och vice ordförande för Taxi Stockholm, företagare; åkeriägare bland annat samt politisk pressekreterare i trafikutskottet, Riksdagen. Han har också varit ledamot i styrelsen för Svenska Taxiförbundet under drygt åtta år, en post han nu lämnar. 

– Styrelsens ser fram emot en nystart för Förbundet med en ny inriktning och energi när taxinäringen åter får möjlighet att expandera efter pandemin. Förbundet behöver hämta kraft efter ett mycket tungt år med pandemin, säger Chris Heister Svenska Taxiförbundets ordförande. Det innebär att förbundet behöver se över inriktningen i viktiga framtidsfrågor, arbeta i närmare samverkan med sina medlemmar och inte minst attrahera nya. Jag är glad att Bawer Coskun har tackat ja till att omgående tillträda som tillförordnad VD för att leda arbetet framåt, säger Chris Heister i ett pressmeddelande. 

– Claudio Skubla har gjort stora och betydelsefulla insatser för taxibranschen under sina år som förbundsdirektör, säger Chris Heister. Inte minst nu under pandemin har förbundet lyckats påverka regering, riksdag och myndigheter till flera betydelsefulla åtgärder som har gjort att stödprogrammen bättre kunnat svara upp mot taxiföretagens utsatta situation och särskilda behov. Förbundet med Claudio i spetsen drev frågan om redovisningscentraler för att motverka fusk och oegentligheter och bidra till konkurrens på lika villkor.  

Kommentarer är stängda.