Annons:

Fem destinationer får 60 miljoner för att bli hållbara

Fem områden får dela på 60 miljoner kronor från Tillväxtverket. Sverige behöver fler hållbara turistdestinationer som är internationellt konkurrenskraftiga, menar verket, och dessa fem områden har potential.

Bohuslän, Kiruna, Stockholms skärgård, Vimmerby och Åre får dela på 60 miljoner kronor under åren 2012 till 2014. Pengarna kommer från Tillväxtverket och ska användas till att stärka och utveckla hållbara turistdestinationer samt stärka innovationsförmågan, öka kvaliteten och den internationella konkurrenskraften i små och medelstora turist- och upplevelseföretag.
Intresset att bli en pilotdestination har varit stort, sammanlagt 40 ansökningar har kommit in till Tillväxtverket. Gemensamt för de fem områdena är att de alla är attraktiva destinationer som kommit en bit på väg i sin internationalisering och där det finns etablerade former för ett samarbete mellan aktörerna inom destinationen. Från dessa platser har Tillväxtverket också fått bekräftelser från ledande privata och offentliga intressenter om ett gemensamt åtagande, såväl funktionellt som finansiellt.
– De valda destinationerna har goda förutsättningar att ytterligare växa på internationella marknader och att utvecklas till spännande helårsdestinationer. De finns i olika delar av landet och är olika storleksmässigt. De har alla stark attraktionskraft som bygger på unika förutsättningar i natur, kultur eller byggda attraktioner. Denna mångfald uppfattar vi som en styrka, säger Tillväxtverkets generaldirektör Christina Lugnet.

Kommentarer är stängda.