Annons:

BRA och Ving ingår partnerskap värt 2 miljarder

Idag har BRA och Ving skrivit ett 3-årigt avtal om partnerskap med flygstart 27 april 2023, enligt ett pressmeddelande. Affären innebär att BRA återupptar ett affärsområde med fokus på längre flygresor bland annat mellan Skandinavien och Medelhavet. Flygningarna kommer att göras med jetflyg som tar 145 passagerare.

”Vi tar med oss vår kunskap inom ett fossilfritt regionalflyg och påbörjar samma resa för charterbranschen tillsammans med Ving”

Avtalet innebär att flygbolaget BRA, i tillägg till Vings eget flygbolag Sunclass Airlines, blir huvudpartner för Vings charterflygningar från 26 orter i Sverige, Norge och Danmark till 12 destinationer runt Medelhavet i Grekland, Spanien, Turkiet, Kroatien, Cypern samt Kanarieöarna. 

Fram till pandemins utbrott utgjorde den här typen av charterflygningar en del av BRA´s verksamhet vid sidan om reguljärtrafiken. Sedan dess har huvudstrategi och fokus varit att återetablera svenskt inrikesflyg igen med en helt ny hållbarhetsambition att nå netto-noll inrikes redan 2030. Avtalet med Ving är första steget i en långsiktig strategi att erbjuda både jet- och propellerflygningar till den europeiska flyg- och chartermarknaden. 

Samtidigt som BRA beslutat att återuppta sin satsning på charter så adderas den höga hållbarhetsambitionen från regionalflyget till charterflyget. För utrikestrafiken har BRA satt målet till netto-noll år 2045. Det kommer att möjliggöras av både nya affärsmodeller, ny teknik och nya bränsletyper.

– Jag ser det som en fantastisk möjlighet att möta en tydlig efterfrågan på flygningar i den här storleksklassen och samtidigt bredda vårt ambitiösa hållbarhetsarbete till att omfatta även charter. Vi vet också sen tidigare att Ving är en mycket bra partner och vi är extra glada över att nu kunna återuppta vårt samarbete och korsa våra höga hållbarhetsambitioner, säger Ulrika Matsgård, VD på BRA i ett pressmeddelande.​

Ving har arbetat med hållbarhetsfrågor sedan början av 1990-talet enligt ett pressmeddelande och det nya samarbetet med BRA ligger i linje med bolagets strategi.

– Vi ska vara en del av lösningen och ta de nödvändiga stegen för mer hållbara semesterresor, det finns inga alternativ. Vårt fulla fokus är att kunna erbjuda ett hållbart resande där vi samtidigt har möjlighet att växa och utöka våra volymer. Därför är vi väldigt glada över samarbetet med BRA som också ger oss förutsättningar att växa på de regionala avreseflygplatserna och på sikt också öppna upp nya mindre destinationer i Medelhavet, säger Magnus Wikner, koncernchef Ving/Nordic Leisure Travel Group.

BRA vill driva på flygets omställningsarbete och ser fram emot att kunna göra det inom ännu en del av flyget.

– Vi tar med oss vår kunskap inom ett fossilfritt regionalflyg och påbörjar samma resa för charterbranschen tillsammans med Ving, säger Maria Fiskerud, hållbarhetschef på BRA. Det innebär som ett första steg att Vings resenärer redan från start kommer att ha möjlighet att köpa biobränsle till sina resor, något som varit möjligt hos BRA sedan 2018, fortsätter hon.

Fakta:

  • Processen för upphandling av flygplansleasing är påbörjad med inriktningen att börja med en flygplanstyp som finns tillgänglig idag och som har tillstånd att flyga på Bromma flygplats t.ex. Airbus 319. Över tid är målbilden att över till nyare modeller för traditionell jet liksom ny teknik såsom vätgasflyg
  • Avtalet omfattar charterflyg under tre sommar- och vintersäsonger fram till 2025
  • Kontraktsvärdet över treårsperioden är cirka 2 miljarder kronor
  • Båda parterna har satt det långsiktiga målet att minska utsläppen i charter till netto-noll 2045 respektive 2050 och kommer att påbörja arbetet inom avtalsperioden    
  • Kundupplevelsen ombord kommer att harmonieras med upplägget som Ving redan har i sitt eget flygbolag Sunclass Airlines, som t ex ombordförsäljning och -servering

Kommentarer är stängda.