Annons:

Flyget ökar snabbare än väntat – sjötrafiken tappar passagerare

Turistnäringens kvartalsrapport visar på en starkare utveckling för flyget än väntat. Rederierna tappar däremot passagerare och prognosen för helåret skrivs ner. Det innebär att sjötrafiken tros få en negativ utveckling för 2012.

Rese- och Turistnäringens prognos för flyget för helåret skrivs upp med en procent efter ett starkare kvartal än väntat. Rederierna tappar däremot passagerare och förväntas ha en negativ passagerarutveckling för 2012.
Utfallet för första kvartalet 2012 visar på en fortsatt stark utveckling för flyget. Totalt ökar antalet flygpassagerare med sex procent under Q1 och uppgår till 6,7 miljoner. Tillväxtprognosen för helåret 2012 skrivs därför upp från fyra till fem procent för flyg. Framförallt är det inrikesresor som växer och ökningen var under Q1 åtta procent.
– Flygtrafiken har en fortsatt stark utveckling och det är framförallt svenskarnas resande som fortsätter att öka. Vi har haft en stark konjunktur i Sverige som drivit på både det privata resandet och affärsresandet. Den höga tillväxttakten från 2011 och första kvartalet 2012 kommer med största sannolikhet att avta för att hamna nära ett normalläge vid slutet av året, säger Jan Lundin, vd Rese- och Turistnäringen i Sverige.
Prognosen för resandet med rederier till, från och inom Sverige, skrivs ner med en procent som ett resultat av vikande passagerarsiffror under första kvartalet 2012. Anledningen är framförallt en minskning med närmare fyra procent av antalet passagerare till Danmark, som står för cirka 60 procent av den totala passagerartrafiken till, från och inom Sverige (inklusive Öresundsbron).
Utvecklingen av färjepassagerare till och från Gotland är däremot stark och ökar med tre procent. Detta får dock inte någon större effekt på det sammantagna utfallet eftersom inrikestrafiken endast utgör omkring fyra procent av det totala resandet till, från och inom Sverige.

Kommentarer är stängda.