Annons:

”Innovation handlar mer om svett än magkänsla”

KRÖNIKA. Turismindustrins företag och organisationer kämpar för att göra det bästa av lågkonjunkturen. Men på lite längre sikt fortsätter turismen med stor sannolikhet att växa internationellt när nya marknader mognar och ger sig ut i världen. Goda chanser för tillväxt även för svenska destinationer och företag!

Samtidigt ökar konkurrensen globalt när allt fler aktörer vill ha del av den växande marknaden. Även från konsumentsidan tilltar trycket när kraven från de allt mer resvana konsumenterna ökar. Klimatdebatten sätter ytterligare press på turismindustrin som de närmaste tio åren utsätts för rikligt med utmaningar. I den här situationen blir det en överlevnadsfråga att jobba systematiskt med innovation.
Men vad är egentligen innovation? Sådant som Uppfinnar-Jocke sysslar med? Eller en massa post-it-lappar och brainstorming-sessioner? För oss baseras framgångsrik innovation istället på långsiktiga visioner och mål och strategiskt arbete mot dessa. Företag och organisationer inom turismindustrin jobbar ofta utifrån alltför korta perspektiv, på två till tre år i bästa fall. Då är det är lätt att under arbetet med en innovation fastna i ”förbättringsfällan” där man lägger mycket resurser på att hela tiden bli lite bättre på någonting. Även detta är naturligtvis nödvändigt men turismindustrin står inför större utmaningar. Det är snarast ”game-changing”, revolutionerande nytänk som krävs för att hitta nya lösningar och klara de utmaningar som ligger framför oss. Nya finansieringsmodeller, nya samarbeten, nya produkter och tjänster.
Innovation beskrivs ofta som en mycket kreativ aktivitet, där man samlar hundratals eller tusentals idéer för att slutligen vaska fram en eller två riktigt bra. I stället argumenterar vi för att riktigt bra innovation bland annat sker genom ett mycket starkt kundfokus. Genom att ”krypa under huden” på konsumenten kan innovatören få en djup förståelse för dennes behov, även sådana som konsumenten själv inte visste att den hade. För detta krävs inget labb, men väl moderna metoder och instrument. Här räcker inte traditionella enkätundersökningar till.
Det bästa innovationsarbetet föds alltså snarare genom transpiration än inspiration. Och för att lyckas och få ordning på detta hjälper det att ha en ”innovationsofficer” eller en avdelning med tydligt ansvar för att organisera och driva ett system för systematisk omvärldsbevakning och innovationsarbete i organisationen. Ännu finns relativt få exempel på detta bland turismens aktörer men i takt med att den tidigare snarast styvmoderligt behandlade turismindustrin mognar och omvärldens krav ökar så kommer systematisk innovation bli allt viktigare. Då blir det fler av turismens organisationer och företag som går från kortsiktiga beslut ”på magkänsla” till långsiktigt strategiskt arbete.
TRE TRENDER INOM INNOVATION:
Från ”nice to have” till ”need to have”
Från förbättring till revolutionerande nytänk
Från slumpmässig innovation till systematisk innovation
JOHANNA DANIELSSON

Kommentarer är stängda.