Annons:

Annons:

Myndigheter inom turismen samordnas

Tillväxtverket och Visit Sweden ska samordna verksamheterna inom de statliga myndigheter och bolag som arbetar för turism.

Regeringen vill ta tillvara den tillväxtpotential som finns i den svenska turismen och har därför givit Tillväxtverket och Visit Sweden i uppdrag att samordna verksamheterna inom de statliga myndigheter och bolag som har betydelse för besöksnäringens utveckling.
 
– Besöksnäringen växer starkt i hela Sverige. Det är en näring som har en enorm potential, inte minst i glesbygdsområden. Vi har länge önskat ta ett samordningsansvar och det är glädjande att vi nu kan sätta igång med det arbetet, säger Tillväxtverkets generaldirektör Christina Lugnet.
 
Tillväxtverket och Visit Sweden ska tillsammans leda arbetet i en samordningsgrupp för destinationsutveckling och ökad tillväxt inom besöksnäringen. Tillväxtverket ska fungera som samordnande myndighet för det näringsfrämjande perspektivet i turistpolitiken.
 
De nya myndigheterna Trafikverket och Trafikanalys, som bildas den 1 april 2010, kommer tillsammans med Sjöfartsverket, Transportstyrelsen, Rikstrafiken, Jordbruksverket, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och Vinnova att ingå i samverkansgruppen.

KOMMENTARER

E-postadressen publiceras inte.

Våra regler är enkla: Håll en god ton. Visa respekt för dem vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras av redaktionen.

0 KOMMENTARER ÖPPNA