Annons:

Oro hos motståndare: Legala hårda droger kan leda till drogturism

I både Vancouver i Kanada och danska Köpenhamn diskuteras nu att legalisera även hårda droger för eget bruk. Text: Janne Sundling

”Detta bygger på att vi förstår att droganvändning är en hälsofråga, inte en kriminell fråga”

Kanada legaliserade cannabis på nationell nivå för fyra år sedan. Provinserna i Kanada har ett ganska stort självstyre och British Columbia avkriminaliserar nu personligt, innehav även av hårda droger.
Den som är över 18 år och grips med mindre än 2,5 gram heroin, morfin, fentanyl, kokaine, amfetamin and eller ecstasy ska inte dömas för det.
Däremot ska de erbjudas program och behandling. Själva droghandeln kommer fortsatt vara olaglig, men det personliga innehavet avkriminaliseras. De nya reglerna genomförs som en test under tre år.
– Detta bygger på att vi förstår att droganvändning är en hälsofråga, inte en kriminell fråga. Vi måste ta detta ett steg längre för att komma åt skammen och stigmat, säger Jennifer Whitesida, British Columbias minister för mental hälsa och beroende.
Provinsen var den första i världen att öppna ett metadonprogram vilket gjordes 1959. Sedan dess har de prövar ett antal så kallade harm reduction-program. Trots det ser man växande siffror i drogrelaterade dödsfall. Antalet överdoser var förra året 41,7 per 100 000 invånare, vilket är fem gånger fler än 1996.
Som jämförelse var antalet överdoser på nationell nivå i USA 28,3 per 100 000 invånare år 2020.
British Columbia följer samma väg som Portugal som var första land att avkriminalisera tyngre droger 2001, och amerikanska delstaten Oregon som gjorde det 2020.
Enligt FN:s Word drug report 2022 fanns det 284 miljoner missbrukare år 2020, en ökning med 26 procent för föregående decennium.
Alex Stevens, en straffrättsprofessor vid School of Social Policy vid University of Kent i Storbritannien, menar att Portugals framgångar i början av 2000-talet till stor del berodde på hela paketet av sociala program som det implementerade runt den tiden. Incitament att anställa personer med drogproblem, en garanterad minimiinkomst och bostadsstöd kan alla ha spelat en roll, säger han till Bloomberg.
Vissa drogpolitiska experter ifrågasätter om Vancouvers generösa program har gjort det till en fristad som lockar droganvändare från andra platser. Vancouver var inte bara pionjär med metadonkliniker, det öppnade också Nordamerikas första säkra injektionsställe 2003 och har distribuerat rena sprutor sedan 2011.


Även Socialdemokratiet och Venstre i Köpenhamn vill tillåta bruk av hårde droger.
Här finns en bred politisk majoritet om att be regeringen om tillstånd att göra huvudstaden till en teststad för avkriminalisering av hårda droger för personlig konsumtion, skriver Politiken.
Skulle det hända är det fortfarande olagligt att tillverka, smuggla och sälja droger. Men det kommer inte längre att vara straffbart att bära mindre mängder.
Enligt förespråkaren Katrine Kildgaard (Radikale Venstre) behövs ett paradigmskifte inom narkotikapolitiken. Hon hänvisar till erfarenheter från Portugal, där hårda droger avkriminaliserades 2001.
När förslaget ska behandlas i Medborgarrepresentationen på torsdag kommer både Venstre och Socialdemokratiet att ställa sig bakom det. Båda går alltså emot den linje som dragits av sina nationella partier på Christiansborg.
– Det handlar nog till stor del om att det är i Köpenhamn som många av problemen finns. Det är vi som står inför utmaningen och måste försöka hitta några lösningar. På kommunhuset tycker vi att det är mycket vettigt att hjälpa dem som blivit drogberoende istället för att ge dem böter och eventuellt sätta dem i fängelse, säger liberala Venstres gruppordförande Louise Theilade Thomsen.

Kommentarer är stängda.

VD till RK Travel Group
Sista ansökningsdag:
3 mars 2024