Annons:

Resmålet Sverige allt populärare

Turismen till Sverige växer. Antalet övernattningar landande totalt på 60 miljoner under 2015, en ökning med 7,1 procent jämfört med året innan.

Nästan alla regioner i landet kunde räkna in fler besökare, flest kom till Stockholm och Västra Götaland, enligt ett pressmeddelande från Tillväxtverket.

De långväga besökarna har ökat sin andel av de utländska övernattningarna i Sverige de senaste sex åren – från drygt tio till drygt 20 procent. De utomeuropeiska besökarna kommer främst från Kina, Indien och USA.
Från Kina ökade övernattningarna fjol med 28,5 procent och från Indien med 17,9 procent. USA ökade med 5,6 procent, medan Japan minskade med 2,1 procent.

Norge och Tyskland är de enskilt största utlandsmarknaderna. Ifjol ökade ökade antalet övernattningar härifrån med 7,6 respektive 4,6 procent. Besökarna från nästan samtliga länder i Europa ökade utom från Ryssland som minskade med nästan 30 procent.

Kommentarer är stängda.