Annons:

Annons:

RTS: Resor och övernattning ökar med tre procent i år

Nu ökar resandet till, från och inom Sverige igen. En prognos från RTS visar ökad efterfrågan på flyg, tåg, bilresor och gästnätter.

Enligt en ny prognos kommer resandet till, från och inom Sverige samt antalet gästnätter öka med tre procent i år. Rese- och Turistnäringen i Sverige, RTS, står bakom prognosen som visar en ökad efterfrågan på flyg, tåg, bilresor och gästnätter.
 
Utfallet för 2009 visar att resandet och boendet hamnar på samma höga nivå som rekordåret 2008, men med stora skillnader mellan trafikslagen. Flest resenärer tappade flyget med 9 procent, medan bilresandet och gästnätter ökade med 1 procent respektive 2 procent.
 
– För år 2010 är utvecklingen annorlunda. Prognosen visar att resor och övernattningar sammantaget kommer att öka med 3 procent för 2010 och att gästnätterna samt alla transportslag kommer att växa, utom rederierna. Detta beror på att rederierna är känsligare för valutaförändringar då kronan har stärkts under 2010, säger Björn Arvidsson, analyschef, RTS.
 
– På längre sikt kommer både det internationella och inhemska resandet att öka betydligt de närmaste tio åren. Det är viktigt att redan nu planera för en utvecklad tillgänglighet till de svenska attraktionerna. Prognosen är därför till stor nytta för destinationsutvecklare och infrastrukturhållare. Historiskt sett bar alla vägar till en fabrik. För en hållbar och långsiktig turismutveckling måste vi se till att alla vägar leder fram till våra turistattraktioner, säger Jan Lundin, vd, RTS .
 
RTS nya index baseras på volymer från alla trafikslag samt antal gästnätter. Data från befintliga statistikunderlag sammanställs och analyser görs sedan utifrån bland annat långa trender som exempelvis resvanor och korta faktorer som valutaförändringar, disponibel inkomst, arbetsmarknad och kapacitet inom näringen.

Kommentarer är stängda.

Detur söker Nordic Sales Director
Sista ansökningsdag:
26 februari 2020