Annons:

Så ska Portugal lätta på restriktioner

Portugal har lyckats att hålla smittspridningen av Covid-19 under kontroll och har generellt sett inte blivit lika hårt drabbat som många andra länder. Nu inleder Portugal första fasen med att lätta på restriktioner, för att sakta öppna upp samhället igen, enligt ett pressmeddelande.

 Här följer en överblick över faserna: 

Fas 1 – gäller från den 4 maj: 

  •  Just nu gäller begränsningar kring sammankomster om max 10 personer (detta gäller ENDAST utomhus), för såväl privata grupper som offentliga arrangemang. Det inte heller tillåtet att samlas mer än 5 personer per 100 kvm inom slutna utrymmen. 
  • • Inom offentlig transport är kapaciteten begränsad till 2/3 av det normala. Skyddsmasker är obligatoriska, liksom att transportföretagen rengör och desinficerar ytorna noggrant. 
  • • Lokala butiker med en yta om max 200 kvm och som har direktaccess till offentliga vägar, har öppnat. 
  • • Detsamma gäller frisörer, skönhetssalonger och liknande (håller endast öppet för tidsbokning), liksom bokhandlare. 
  • • Utomhus sportfaciliteter har öppnat (förutom pooler/bassänger), dock är omklädningsutrymmen fortsatt stängda.

 Fas 2 – gäller från den 18 maj: 

  • • Butiker upp till 400 kvm förväntas få tillåtelse att öppna. 
  • • Detsamma gäller restauranger, kaféer och konditorier (dock begränsat till maximalt 50 procent av normal kapacitet), muséer, konstgallerier och liknande. 

Fas 3 – gäller från den 1 juni: 

  • • Butiker större än 400 kvm förväntas kunna öppna, liksom biografer, teatrar, konserthallar och liknande utrymmen/verksamheter – dock med reserverade platser, så att man kan säkra att det hålls nödvändigt avstånd mellan åskådarna. 

Ny märkning ska säkra turism Den 24 april införde landets officiella turistorganisation, Turismo de Portugal, en ”Clean & Safe”-märkning. Märkningen är en certifiering som tilldelas turistattraktioner och verksamheter som lever upp till nödvändiga hygien- och rengöringskrav för att undvika smittspridning av COVID-19. 

Certifieringen är gratis och frivillig – och är giltig ett år i taget. För att certifieras krävs att verksamheten implementerar ett internt protokoll, som – förutom de generella kraven från hälsomyndigheterna – säkrar nödvändiga hygienrutiner för att undvika (risken för) smittspridning. 

Godkända verksamheter som klarar certifieringen förses med en Clean & Safe-stämpel som de kan sätta upp på sina faciliteter och använda på sina digitala plattformar. Turismo de Portugal kommer tillsammans med andra myndigheter och berörda enheter, att löpande utföra kontroller för att säkerställa att reglerna efterlevs. 

Praktisk information om COVID-19 i Portugal Till och med 5 maj 2020 har det regisserats 1063 dödsfall i Portugal. Landet har omkring 10 miljoner invånare. 

Kommentarer är stängda.