Annons:

Starkare konjunktur gav fler besökare 2010

2010 blev ett starkt år för svensk turism. Antalet långväga besökare ökade med 15 procent.

Sverige tog emot 15 procent fler långväga besökare och från våra grannländer var ökningen 5 procent jämfört med året före. Totalt genomfördes 52,5 miljoner övernattningar i Sverige under 2010.
 
Det främsta skälet till uppgången är att den globala konjunkturen har stärkts, vilket ökar resandet både till och från Sverige och i övriga världen, skriver Tillväxtverket.
 
De totala volymerna på svenska boendeanläggningar ökade med 3 procent under 2010. FN-organet World Tourism Organization räknar med att det internationella resandet till och inom Europa ökade med 3,2 procent under 2010. I Sverige ökade antalet övernattningar av utländska besökare med 4,1 procent under 2010 och 3,1 procent under 2009. Därmed har Sverige som destination haft en bättre utveckling än Europa som helhet.
 
Logiintäkterna på hotell, stugbyar och vandrarhem ökade med totalt 1,3 miljarder kronor eller 7,7 procent under 2010. Störst ökning hade Stockholm, där intäkterna ökade med 653 miljoner kronor, följt av Västra Götaland som ökade med 228 miljoner kronor. Procentuellt var det Uppsala som ökade mest, plus 13,6 procent. På hotellen ökade antalet sålda rum med nästan sex procent och logiintäkten per disponibelt rum med 11 procent.
– Turismen bidrar med 160 000 heltidsjobb och är viktig för Sveriges ekonomi. För att skapa långsiktig tillväxt behöver vi öka tillgängligheten och förbättra förutsättningarna för turistföretagen. Här kan Tillväxtverket bidra med både kunskap och samordning, säger Tillväxtverkets generaldirektör Christina Lugnet.

Kommentarer är stängda.