Annons:

Svensk turism tappar 36 miljarder, här är de värst drabbade regionerna

Från mitten av mars fram till och med midsommar riskerar 36 miljarder kronor från utländsk turismkonsumtion falla bort till följd av coronakrisen. I relation till befolkningsstorlek drabbas särskilt Jämtland, Värmland, Norrbotten, Stockholm och Gotland. - Det är ett dråpslag mot i princip alla län när en av Sveriges största exportnäringar nu befinner sig på en total ökenvandring som är omöjlig att förutse längden på. För varje dag som går blir situationen allt svårare, säger Stefan Westerberg, seniorekonom på Stockholms Handelskammare i ett pressmeddelande.

I samband med coronautbrottet har det globala resandet i praktiken upphört. Det innebär att all konsumtion från utländska gäster, det som kallas turismexport, faller bort.

Stockholms Handelskammare har analyserat bortfallet av turismexport från 15 mars i år fram till och med midsommardagen, 20 juni. Sammantaget rör det sig om 36 miljarder kronor i konsumtion från utländska besökare som presumtivt kan utebli om dagens situation håller i sig under hela tidsperioden.

– För besöksnäringen och deras drygt 175 000 sysselsatta är det här dessvärre fruktansvärt negativa nyheter eftersom utländska turister normalt står för nästan hälften av den totala konsumtionen inom besöksnäringen. Det är en hel bransch som förblöder framför våra ögon just nu, säger Stefan Westerberg.

Det dagliga bortfallet från utländsk konsumtion värderas till 254 miljoner i mars, 282 miljoner i april, 365 miljoner i maj och hela 612 miljoner i juni.

Av de 36 miljarderna i presumtivt förlorad konsumtion av utländska turister belastas Stockholm med 13,1 miljarder, Västra Götaland med 6,6 miljarder och Skåne med 3,7 miljarder kronor.

I relation till befolkningens storlek är påverkan störst för Jämtland, Värmland, Norrbotten, Stockholm och Gotland.

Stockholms Handelskammare menar att de insatser regeringen och samarbetspartierna vidtagit är positiva, men sammantaget otillräckliga.

– Det är bra att delar av vissa kostnader plockats bort, men det kommer tyvärr inte räcka eftersom vissa sektorer, exempelvis besöksnäringen, drabbats så enormt hårt. Det behövs en större beredskap i form av en kostnadsram på 400 miljarder kronor som specifikt dedikeras för att understödja företag och jobb med någon form av likviditetsstöd, säger Stefan Westerberg.

En kommentar

  1. hans: Beräkningarna bygger på SCB och Tillväxtverkets fantasisiffror (TSA), som Travelnews inte klarar av att granska (mycket beklagligt). Utländska turister är shopaholics och äter som hästar.