Annons:

Annons:

Svenskarna redo byta resmål för klimatet

Kanske är det Greta Thunberg-effekten som slagit igenom? Även om vi inte vill sluta flyga, så är många av hänsyn till klimatet beredda att hitta nya resmål. Det kan minska utsläppen från svenskarnas flygresor med en fjärdedel, visar en ny studie.

Klimatdebatten och begreppet flygskam har av allt att döma satt spår i svenskarnas medvetande. Under förra året minskade flygresandet. Och det finns en vilja att minska klimatutsläppen från svenskarnas flygresor ännu mer, enligt en studie som gjorts vid Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola.

Det finns en ”realistisk potential” att genom kortare flygresor eller val av andra transportmedel minska flygets klimatutsläpp med en fjärddel, enligt studien.

Närmare resmål

I en enkät svarar drygt 80 procent av dem som rest till andra kontinenter för sol och värme under sommaren att de kan tänka sig att åka till Europa i stället. Många är också redo att byta flyg mot tåg eller bil när det gäller kortare resor.

– Det är bra att flyga kortare och det är bra att begränsa sitt flygande, säger Erik Lundberg, forskare vid centrum för turism vid Göteborgs universitet.

Han konstaterar att det inte är realistiskt att vänta sig att vi ska sluta flyga.

– Särskilt vissa typer av resor är näst intill oundvikliga, som att besöka släkt och vänner. Den värld vi bor i skulle inte funka om vi slutar flyga. Men det är bra att fundera på om man måste göra en specifik flygresa eller inte.

Resfria möten

Den stora potentialen för minskat flygande finns inom turismen, enligt forskarna. Semesterresandet står för 80 procent av flygens klimatutsläpp, jämfört med 20 procent för tjänsteresandet. Och viljan att dra ner på tjänsteresor är inte lika stor som inom semesterresandet, enligt studien.

– Det finns en stor teoretisk potential men inte så stor acceptans för att ersätta resemöten med resfria möten. Där finns ett stort jobb för företag och myndigheter att göra. Det finns säkert resor som kan ersättas med resfria möten, säger Erik Lundberg.

Flygutsläppen från privata resor är ungefär lika stor för män och för kvinnor, men män står för hela 77 procent av utsläppen från tjänsteresor.

Studien har också kartlagt vilka det är som reser och konstaterar att högutbildade höginkomsttagare som bor i storstäder står för den större andelen utsläpp från privatresor och tjänsteresor.

Nästa steg för forskarna är att se vilka metoder som kan användas för att få ner klimatutsläppen från resandet. Flygskatt, obligatoriska klimatdeklarationer och förenklade tågbokningar är exempel.

– Nu ser vi hur stor den realistiska potentialen är. Nästa steg är ju att se hur vi kan få folk att ändra sina resvanor. Vilka styrmedel som är möjliga och vilka som är effektiva, säger Erik Lundberg.

Fakta: Flyget och klimatet

Forskningsrapporten Flygresorna och klimatet har gjorts av forskare vid Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola.

De har utifrån SCB:s statistik över svenskarnas resande 2017 kartlagt klimatutsläppen från svenskars flygresande och beräknat hur mycket utsläppen skulle gå att minska med val av andra destinationer och transportmedel.

Runt 1 000 personer i en rekryterad webbpanel har i slutet av 2019 svarat på frågor om huruvida de kan tänka sig att byta till resmål som ligger närmare Sverige och att välja tåg eller bil framför flyg.

Slutsatsen är att i teorin skulle 67 procent av svenskarnas totala flygutsläpp kunna undvikas om andra transportmedel och närmare flygdestinationer väljs. Men en realistisk potentiell utsläppsminskning bedöms vara 26 procent.

Källa: Göteborgs universitet

3 kommentarer

  1. Hans: Eftersom de använt undersökningen Svenskarnas resor som källa är det bara att slänga rapporten i det runda arkivet.
  2. Uppgiven: Troligen ett annat forum men varför har alla miljödebatter blivit så otroligt ensidiga och fortfarande alltid handla om flyget. Det finns så många andra faktorer som påverkar miljön kanske tom mer än flyget, där alla kunde bidra på olika sätt. Vad gäller för tex hotell, transporter, aktiviteter.restaurangbesök osv som alla dessa resenärer gör (även tåg-). Dags att tänka nytt/utvidga diskussionerna!! Att tex alltid hålla sig uppdaterad med senaste teknik ger otroligt stora miljöfarliga sopberg osv osv. Alla företag borde börja ta mer miljö ansvar över vad de säljer, inte få sälja skräp som ligger på tippen om några år pga att de gått sönder. Förr höll ett kylskåp i kanske 20 år, idag ca 8 år osv.
  3. Gubbtjyven: Flyget står för ca 3% av utsläppen av CO2. Något högre i Sverige men Sveriges andel av globala utsläpp är nån promille. Så om vi realistiskt potentiellt minskar 26% av något som är 3-4% av 1 promille så har dessa forskare gjort sig förtjänta av nåt Greta-medial nobelt pris. Utan att något tillförts en hållbar utveckling. Under tiden fortsätter SSAB, Heidelberg Cement och Svensk kraftindustri att röka på med 80 % av våra koldioxidutsläpp så träden snart blommar året om. Samtidigt kommer miljötalibanerna införa nya verklighetsbefriade skattepålagor i syfte att visa politisk handlingskraft som alla utom de själva ser och förstår innebörden av.

Prenumerera gratis på Travel News fullmatade nyhetsbrev och få senaste nytt från reseindustrin varje vardag senast klockan 8.