Annons:

Trendbrott för sommarturismen

Övernattningarna minskade för första gången på sju år i sommar.

Efter sex år av ökad turism minskade övernattningarna med 0,7 procent under sommaren 2011. Övernattningarna från utlandet minskade med totalt 1,3 procent. Men både logiintäkterna och de långväga besökarna fortsatte att öka med 2,1 respektive 13,1 procent. 
 
Tidigare har resandet från grannländerna ökat under lågkonjunkturer, samtidigt som de långväga besökarna blivit fler under högkonjunkturer. I sommar har dock inte fler långväga besökare kompenserat för ett minskat resande från våra grannländer. Volymerna från de nordiska grannländerna minskade med totalt 3,8 procent eller drygt 110 000 övernattningar. Danmark svarade för nästan hela minskningen, – 17,4 procent. Finland minskade något, men Norge låg kvar på samma höga nivåer som förra sommaren. 
 
Det var framför allt övernattningarna från Kina, + 45 procent, och övriga Asien, + 17,4 procent, men även från USA, + 5,4 procent, som svarade för ökningarna från de utomeuropeiska marknaderna.
 
Även om volymerna minskade något, så ökade logiintäkterna på hotellen, stugbyarna och vandrarhemmen för åttonde året i rad till totalt 5,3 miljarder kronor. Störst ökning hade Skåne, där intäkterna ökade med 4,5 procent till 0,6 miljarder kronor, följt av Stockholm som ökade med 1,2 procent till totalt 1,8 miljarder kronor under sommaren.

Kommentarer är stängda.