Annons:

Annons:

Viking Line gör storförlust under corona

Den pågående COVID-19 pandemin har allvarligt försämrat koncernens verksamhetsförutsättningar. Resultatet för det tredje kvartalet, som vanligtvis genererar största delen av årets resultat, var negativt och därmed avsevärt mycket sämre 2020 än tidigare år på grund av COVID-19 pandemin. Kostnader för löner och anställningsförmåner minskade under perioden. En stor del av personalen i Finland har permitterats. I Sverige och Estland har korttidspermitteringar använts. Även kostnader för varor och tjänster samt övriga rörelsekostnader minskade, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

”Trafiken försvårades väsentligt i början av den andra veckan i augusti, då de finska myndigheterna offentliggjorde planer på strängare karantänsregler för inresande, främst från Sverige. Dessa regler varierade under augusti månad för att i september liberaliseras så att inresor från Sverige tilläts. Detta varade dock endast under två veckors tid, varefter restriktionerna återinfördes. All denna delvis otydliga och inkonsekventa kommunikation från myndighetshåll drabbade resandet och försäljningen väsentligt från och med medlet av augusti.”

Skriver VD Jan Hanses i en kommenterar.

Koncernens omsättning minskade med 59,5 % till 154,2 Meur under perioden 1 januari–30 september 2020 (380,8 Meur 1 januari–30 september 2019). Rörelseresultatet uppgick till -35,2 Meur (17,5 Meur).

De passagerarrelaterade intäkterna minskade med 64,3 % till 123,2 Meur (344,7 Meur), medan fraktintäkterna var 29,7 Meur (34,3 Meur). Försäljningsbidraget var 114,9 Meur(279,6 Meur). Driftskostnaderna minskade med 39,0 % till 148,7 Meur (243,8 Meur).

Under det tredje kvartalet 1 juli–30 september uppgick koncernens omsättning till 56,6 Meur (153,8 Meur 1 juli–30 september 2019). Rörelseresultatet uppgick till -7,8 Meur (26,2 Meur).

Kommentarer är stängda.

Prenumerera gratis på Travel News fullmatade nyhetsbrev och få senaste nytt från reseindustrin varje vardag senast klockan 8.