Annons:

Annons:

Turismforskare applåderar Thomas Cooks konkurs

Resejättars död – goda nyheter för hållbarhet Thomas Cook var den första resejätten som föll. Skulle ännu fler falla bort kan det innebära att framtidens turism förändras – inte nödvändigtvis till det sämre. Ur hållbarhetsperspektiv kan det vara positivt, anser turismforskaren Maria Lexhagen vid Mittuniversitetet.

Thomas Cooks konkurs i veckan fick omedelbara konsekvenser runtom i Europa. På klassiska turistdestinationer kring Medelhavet satt nu tusentals turister från Tyskland, England och även Sverige strandsatta. Den brittiska resejätten med anor från slutet av 1800-talet har i mångt och mycket varit sinnesbilden av charterturismen där man masstransporterat turister till platser som i sin tur exploateras kraftigt.

I en tid då turism ifrågasätts och flygskam blivit ett vedertaget begrepp är utvecklingen för aktörer som Thomas Cook extra intressant, påpekar Maria Lexhagen, universitetslektor vid Mittuniversitetet och som forskat kring turismtrender.

– De här bolagen har till stor del styrt var människor ska resa någonstans. Om detta innebär att turismen globalt sett blir mera nyanserad och inte styrs i stora strömmar till särskilda platser skulle det kunna vara något positivt ur hållbarhetssynvinkel, säger hon.

ETT FÖRSTA STEG

De stora arrangörerna har också verksamheter som hotell och restauranger på plats där all inclusive-konceptet blivit något man lockat sina resenärer med. Thomas Cooks konkurs kan nu vara ett första steg i en utveckling där även mindre aktörer på turistorterna kan komma att gynnas.

– Det skulle innebära att små bolag kan nå ut med sina produkter. Det var ju egentligen så vi förutspådde möjligheterna med internet, att alla ska kunna nå ut till alla, säger Maria Lexhagen.

Turismindustrin har historiskt sett ställts inför olika utmaningar förklarar Maria Lexhagen, men den har lyckats att förändra sig.

– Redan på 90-talet gjorde jag en studie kring frågan om resebyråer skulle försvinna.

Då var hypotesen att den branschen helt skulle försvinna, ungefär som marknaden för skrivmaskiner eller kamerafilm.

– Men man anpassade sig och har tillhandahållit en annan tjänst. I stället för papperskataloger och fysiska kontor har försäljningen skett via hemsidor, säger hon.

PÅVERKAT BRANSCHEN

Den digitala utvecklingen har dock i nästa steg påverkat branschen negativt. När resenärer själva kan plocka ihop sin resa, efterfrågar större flexibilitet och större anpassning är charterresandet som Thomas Cook tillhandahåller ifrågasatt och inte lika efterfrågat.

– I begynnelsen var man beroende av mellanhänder och någon som paketerar resorna. Så ser det inte ut numera och ett scenario är att flera globala aktörer går den här vägen och det bryter upp branschstrukturen totalt.

En sådan utveckling skulle på sikt enligt Maria Lexhagen påverka resebranschens tillväxt samtidigt som det faktiskt kan få en påverkan andra menar enbart är positiv.

– Vad de här aktörerna har gjort att de pressat kostnaderna. Det skulle göra att resor till Thailand blir dyrare men det skulle enligt många anses bra då man anser att man haft en ohållbar utveckling när det gäller resandet ur miljöperspektiv.

9 kommentarer

  1. Christian Ljungström: "ohållbar utveckling när det gäller resandet ur miljöperspektiv". - Ännu en av dessa förmågor som politiserat högskolan på bekostnad av vetenskapen. Turismen kommer öka explosionsartat, oavsett om Thomas Cook gick i konkurs eller inte. Svenska och brittiska turister resmönster är strunt samma när världen blir rikare tack vare vetenskapens framsteg. "De här bolagen har till stor del styrt var människor ska resa någonstans. Om detta innebär att turismen globalt sett blir mera nyanserad och inte styrs i stora strömmar till särskilda platser skulle det kunna vara något positivt ur hållbarhetssynvinkel". - Dessa stora bolag har inte styrt var folk skall resa någonstans på de senste 15 åren. Nu styrs folk av vad de ser på TV (tex Sagan om ringen, Game of Thrones etc) och polare/bekantas rekommendation. Reklam (tex facebook, instagram och bloggar) är oftast strunt samma såvida man som företag inte är högst i näringskedjan.
  2. Stig: 🤢🤮
  3. Urban: Travelnews borde gå tillbaka till denna person och ställa frågan varför hon applåderar att 21000 anställda blev av med sin inkomst. Kräv henne på ett svar och publicera det. Dessutom hur är det bra ur hållbarhetssynpunkt? Det är dags för denna person att titta utanför sin lilla box och förstå att människor faktiskt har drabbats hårt av denna händelse.
  4. UndraSaFlundra: Sitter Maria Lexhagen i Miljöpartiet precis som de som ligger bakom Greta?
  5. Subscriber User: En universitetslektor, inom turism dessutom, som bara beaktar klimat-/miljöaspekten på hållbarhet i sina uttalanden och synpunkter och inte det faktum att ett stort antal anställda blir utan jobb är klart oroväckande!
  6. MR: Undrar om personen har rätt uppdrag , verkar vara lite vilsen I ämnet
  7. Subscriber User: Riktigt otäckt uttalande, inte minst med tanke på effekterna https://www.travelnews.se/ving/thomas-cooks-konkurs-odelagger-turismen-i-gambia/ Idag skriver TN att 20 procent av Gambias intäkter kommer från turism, hur kan man applådera? Det vänder sig i magen.
  8. Peter T: Det är som bekant själva transporten som svarar för den största miljöpåverkan. En viktig aspekt på flygresandet, som Maria L helt förbiser, är att charterprodukten förmodligen är det miljövänligaste sättet att resa längre sträckor på. Affärsidén bygger på högsta tänkbara beläggningsgrad. För att det ska bli en lönsam affär krävs oftast en beläggningsgrad på 95-100 procent. Något som gör att miljöpåverkan per passagerare oftast blir betydligt lägre än motsvarande resa med ett traditionellt reguljärt flygbolag.
  9. 22 år i branschen: Det här var dessvärre det dummaste jag läst på Travel News. Resandet i Norden ökar, trots att det dessvärre går dåligt för researrangörerna. Vi kommer inte minska resandet bara för att en aktör försvinner från kartan. Jag tror vi måste fråga oss, på vilket sätt vi vill resa framöver? Tänk dig att du samåker med andra i en stor buss. Jämför det med att åka en och en i olika bilar. Vilken variant av resande har mest klimatpåverkan? Chartern har samåkning på flyget, på bussen till och från hotellen, på utflykter, på båtar. Jämför det med om du bokar ditt eget resepaket - vilken variant har mest klimatpåverkan? Nästa grej.... Inom chartern är bäddoptimering vanligt, vilket också skapar en bättre och jämnare driftskostnad på hotellen. Det mynnar ut till en jämnare matberedning, jämnare tvätt- och städhantering, personalplanering mm. Allt är bra för miljön i slutänden. För att inte tala om researrangörernas starka påverkan på länder som inte kommit lika långt i miljötänk. Nu när tendensen är att alla bygger ihop sin egen resa, förlorar vi den kraft vi tidigare haft i branschen.

Prenumerera gratis på Travel News fullmatade nyhetsbrev och få senaste nytt från reseindustrin varje vardag senast klockan 8.