Annons:

Deabatt: En hel bransch luras på mångmiljonbelopp – dags att städa upp

När en hel bransch blir lurad utan att någon agerar, då måste jag bryta in och fråga vad som pågår. Av det jag fått fram i min granskning är det oroväckande uppgifter. Ifall de rättsvårdande myndigheterna ännu inte har uppmärksammat bedrägeriet, är det dags att de blir varse nu, skriver Mats Lövgren, Samhällsdebattör i en debattartikel.

För ett år sedan uppmärksammade Travel News (13/5-2022) att resegrossisten RK Travel Group (RK) hade ett komplicerat momsupplägg. Upplägget verkade vara för bra för att vara sant och jag har därför under året granskat uppgifter, intervjuat experter och inblandade parter samt tagit del av rättsliga dokument. Jag har även försökt komma i kontakt med representanter för RK, men har där mötts med tystnad. De uppgifter jag har grävt fram visar på en skrämmande skildring över vad som pågått under många år och fortfarande verkar pågå inom reseindustrin – hur ett bolag blåser en hel bransch på många miljoner kronor via sina egna kunder.

RK har nästintill en monopolistisk ställning inom sin nisch som resegrossist och arbetar med de flesta av Sveriges bussbolag. När exempelvis ett bussbolag vill arrangera, säg, en julmarknadsresa till Lübeck anlitas RK till den som praktiskt snickrar ihop paketet med hotellrum, guider, biljetter, måltider och annat som researrangören önskar ha med i sitt erbjudande. För tjänsterna i utlandet betalar RK ett pris inklusive utländsk moms. Den utländska momsen är sedan inte redovisad på RK:s fakturor till researrangören utan är dolt inbakad i den köpta tjänstens kostnader.

RK:s momsupplägg går därefter ut på att hos de utländska skatteverken kräva tillbaka den inbetalda momsen genom att hänvisa att det skulle vara omvänd momsplikt. På så vis menar RK att det är den svenska researrangören – RK:s kund – som ska vara skyldig att betala in momsen till de utländska skatteverken. Detta trots att researrangören via fakturan redan har betalat för den.

Enligt uppgifter i Travel News (12/12-2022) har RK på så vis fram till och med år 2020 fått tillbaka 55 miljoner kronor i utländsk moms. Så samtidigt som svenska researrangörer ofrivilligt bygger upp ett momsskuldssaldo hos utländska skatteverk har alltså RK skapat en affärsidé som bygger på att tillskansa sig utländska momspengar på sina kunders bekostnad.

Kan en mellanhand som RK behålla en momsinbetalning som gått via dem? Naturligtvis inte. Det slog Högsta Domstolen (HD) med all tydlighet fast år 2015 i det som brukar kallas för ”Tryckerimålet”. EU-domstolen ansåg att Sverige hade en för hög ”bokmoms”, vilket fick tryckerierna att vädra morgonluft och begära tillbaka den moms de betalat in till Skatteverket. Dock var det inte tryckerierna som stod för momsen utan deras kunder som köpt tryckeritjänsterna. Självklart tyckte tryckerikunderna att de var berättigade mellanskillnaden ifall momspengarna skulle regleras. Det ansåg också HD. Därmed är det juridiskt klarlagt att RK som mellanhand inte kan behålla några momspengar. Så begär RK tillbaka inbetald moms ska den gå direkt till sina kunder – researrangörerna – och inte ner i deras fickor. Men genom att dölja att fakturan formellt i Tyskland är exklusive moms och samtidigt ge förespegling av att fakturan är slutgiltig i Sverige så vet inte kunderna att de blir lurade och att deras momspengar går rakt in till RKs kassa istället för tyska staten.

Naturligtvis vet RK att de gör fel. De vet även om att de genom sitt agerande får en otillbörlig vinst. Dessutom åsamkar RK en skada hos sina kunder eftersom kunden tvingas betala ett alldeles för högt pris i RK:s momssaltade fakturor. Lägger vi därtill att summan i bedrägeriet är stort samt att mörkertalet över de drabbade är högt, ser vi att de rättsvårdande myndigheterna borde åta sig uppgiften att säkerställa att ansvar utdöms.

Parallellt rekommenderar jag att researrangörerna granskar sina mellanhavanden med RK, för här finns pengar att hämta tillbaka. Gör så här:
1) Gå igenom alla era fakturor sedan 2013 fram till dagens datum utställda av RK och ställ frågan till dem: Ingår utländsk moms i dessa fakturor?
2) Ställ därefter nästa fråga till RK: Har ni hos de utländska skatteverken begärt tillbaka momsen utifrån dessa fakturor?
3) Sammanställ hur mycket pengar RK har fått tillbaka i utländsk moms via era fakturor och kontakta er advokat som kan upprätta ett återkrav mot RK.

Att en aktör kan tillåta sig lura en hel bransch är såklart oacceptabelt. Därför är det dags att det städas upp.

Mats Lövgren
Samhällsdebattör

Polisutredningen mot RK Travels ägare nedlagd

2 kommentarer

  1. Travel News: Vill du kommentera denna debattartikel, skriver under med ditt namn och gärna om du knuten till ett företag. Anonyma kommentarer tar vi bort direkt. Att skjuta skott i mörkret mot synliga mål är inte godkänt! Okej? Viggo Cavling, chefredaktör Travel News
  2. Jonny Andren: Tack för att du belyser dessa oegentligheter.