Annons:

Annons:

Experten: ”Flyget missar målet”

Flygindustrin kommer inte att nå målet med halverade utsläpp till 2050. För att vända trenden måste branschen få resenärerna att se utsläppen som sina egna.

När den stora mässan World Travel Market, WTM, arrangerades i London i början av november fanns flygets utsläpp med på agendan. Mässans egen trendrapport visade att åtta av tio högre chefer i den brittiska reseindustrin uppgav att miljön är viktig inom deras organisation. Men bara 4 procent av brittiska semesterresenärer klimatkompenserar för alla sina flygresor.

Harold Goodwin är professor i ansvarsfull turism vid Manchester Metropolitan University och WTM:s rådgivare kring ansvarsfull turism. På en presskonferens under mässan sa han att branschen har gjort stora framsteg, men att den inte har gjort tillräckligt. Han pratade om att det nu sker en omsvängning bland konsumenterna.

– Konsumenterna vill köpa produkter som känns bra. De säger till branschen: ”vi vill att ni tar tag i den här frågan”, sa Harold Goodwin och syftade på flygets klimatpåverkande utsläpp.

När Travel News efteråt fick en pratstund med honom sa han att nya, bränslesnåla flygplan inte får de totala utsläppen att minska.

– De plan ett bolag slutar använda kommer att flyga någon annanstans, så utsläppen fortsätter där.

Problemet är att flygbranschen växer snabbare än de utsläppsminskningar nya plan och motorer för med sig.

Så hur ska flyget klara sitt mål att halvera utsläppen?
– Det gör man inte. Det är min ödmjuka åsikt.

Inte heller Callum Thomas, professor i hållbart flyg vid Manchester Metropolitan University, var förhoppningsfull till flygets möjligheter att sänka sina utsläpp.

– Utsläppen från flygindustrin kommer att fortsätta öka till 2030 innan de börjar minska, sa Callum Thomas under ett seminarium.

Han anser att nyckeln ligger i att få konsumenterna att vara delaktiga till en förändring. Ett exempel från honom var hotellens lilla bidrag med att få gästerna att använda samma handduk i flera dagar. Sådana saker som att få varje resenär att inte packa ner en handduk när de reser på semester skulle spara en hel del av flygets utsläpp.

– Branschen måste använda sina kunskaper i marknadsföring för att sälja in idén om grön turism. Det gäller att få kunderna att förstå att utsläppen från flyget är deras egna utsläpp, sa Callum Thomas.

Han spådde att de närmaste 30 åren kommer förändringarna för branschen vara massiva.

– Ni som anpassar er till klimatförändringarna kommer att finnas kvar som företag om 30 år, ni som inte gör det kommer inte vara det.

 

Forskarna: ”Svenskt flyg inte hållbart”

Om Sverige och svenskarna ska ta sitt ansvar för att världen klarar 2-gradersmålet får vi 2050 släppa ut max 1,7 ton koldioxid per person och år. I dag skapar vår konsumtion 10 ton, varav flygets del är 1,1 ton.

Chalmers Tekniska Högskola släppte i februari i år forskarantologin ”Hållbara konsumtionsmönster”, på uppdrag av Naturvårdsverket. Den visar att vi svenskar i dag släpper ut cirka 10 ton koldioxidekvivalenter per person och år. Det är räknat på vad vi konsumerar, oavsett om det är producerat i Sverige eller i andra länder.

Om vi ska ta vårt ansvar för att världen ska klara 2-gradersmålet får vi år 2050 max ge upphov till 1,7 ton koldioxidekvivalenter per person och år. Siffran 1,7 ton gäller alla utsläpp – från bilar, mat, uppvärmning, flyg och allt annat. Utsläppen från svenskarnas flygresor uppgick 2013 till 1,1 ton per person och år.

Forskarna har gjort scenarier för hur flygets utsläpp kan förändras till 2050. De har dels räknat på att vi flyger lika mycket som i dag, dels att vi ökar vårt flygande enligt den historiska trenden. Det senare innebär att antalet flygkilometer ökar med 4,1 procent per år och skulle ge en ökning av antalet med 320 procent till 2050 jämfört med 2014.

Dessa alternativ har forskarna kombinerat med två olika takter av effektivisering, där utsläppen per personkilometer minskar: En högre takt av effektivisering på 1,7 procent per år och en lägre på 0,65 procent per år. Effektiviseringen består av högre beläggning på planen, rakare flygvägar, gröna inflygningar och lägre flyghastigheter. Forskarna har inte räknat med att fossila flygbränslen får någon större effekt.

Resultaten blir att om flygets tillväxt fortsätter som tidigare och effektiviseringen är låg kommer svenskarnas flygresande ge upphov till 2,7 ton koldioxidekvivalenter år 2050. Med hög effektivisering blir siffran i stället 1,8 ton.

Om vi däremot inte flyger mer än i dag sjunker utsläppen med låg effektivisering till cirka 0,6 ton, och med hög effektivisering till 0,4 ton.

”Ett framtida flygande som ökar i samma takt med den historiska trenden är knappast förenligt med 2-gradersmålet. Även med ett optimistiskt antagande avseende eko-effektiviseringstakt så skulle utsläppen enbart från det privata flygandet bli större än det totala utsläppsutrymmet (som ska räcka till mat, landtransporter, och så vidare), vilket har uppskattats till under 2 ton år 2050”, skriver forskarna.

 

Läs även:

Gasar mot klimatmål

Expansionen krossar miljömålen

Ledare: Kapitalisten som trädkramare

Kommentarer är stängda.

Prenumerera gratis på Travel News fullmatade nyhetsbrev och få senaste nytt från reseindustrin varje vardag senast klockan 8.