Annons:

Konsumentverket sågar SAS och BRA:s ”miljövänliga” reklam

Nu kritiserar Konsumentverket flygbolagen SAS och BRA som påstår att de både klimatkompenserar och är hållbara, något myndigheten menar att de inte har några belägg för, skriver reklamtidningen Resumé.

Konsumentverket har tittat på de två flygbolagen BRA och SAS. För det förstnämnda företaget har man tittat på påståendena ”Fossilfritt biobränsle”, ”Full klimatkompensation”, ”Varje kilo biobränsle reducerar de fossila utsläppen av koldioxid med cirka 70 procent”, ”Flyger du bara 40 minuter blir flygresan helt fossilfri” och ”Vi ger nu alla möjlighet att välja att flyga ännu grönare”.  För SAS har man tittat på ”Eurobonusmedlemmar ligger ett steg före på vägen mot hållbarhet”.

Gällande de två första påståendena anser Konsumentverket att det är upp till BRA själva att bevisa det, något man inte anser att de har gjort. Myndigheten säger dessutom att den information ska finnas tillgänglig i anslutning till annonserna, skriver Resumé.

När det kommer till påståendet ”Varje kilo biobränsle reducerar de fossila utsläppen av koldioxid med cirka 70 procent” tycks Konsumentverket ha svårt att förstå vad BRA fått siffran från. Leverantören av BRA:s biobränsle, BP Air, säger själva att en femtioprocentig inblandning (vilket är branschens maxnivå) av biobränsle innebär en minskning av koldioxidutsläppen om 35 procent. I BRA:s egen hållbarhetsrapport påstår man att bränsleväxlingen innebär en minskning av koldioxidutsläppen med 65 procent. Konsumentverket väntar därför på en förklaring till siffran ”70 procent”.

Formuleringen ”För 300 kronor extra kan alla som vill i dagsläget flyga med 100 procent biobränsle” anser Konsumentverket vara vilseledande. Anledningen är att erbjudandet om klimatkompensation är begränsat och att branschens regler säger att flygplanen endast får flyga med 50 procent biobränsle i tanken, varför löftet helt enkelt inte går att uppfylla. En liknande formulering använder sig Konsumentverket av när man bedömer påståendet ”Flyger du bara 40 minuter blir flygresan fossilfri”. På grund av branschens regler går det inte att göra några flygresor fossilfria.

Slutligen vänder sig Konsumentverket mot ”Vi ger nu alla möjlighet att flyga ännu grönare”. I sin bedömning skriver myndigheten:

”För att något ska kunna bli ”ännu grönare” krävs enligt Konsumentverkets uppfattning att det från början är ”grönt”. Det är allmänt vedertaget att flygresor är miljöbelastande och därmed kan det aldrig vara ”grönt att flyga.””

För SAS del gäller det alltså påståendet ”Eurobonusmedlemmar ligger ett steg före på vägen mot hållbarhet”. Konsumentverket anser visserligen inte att påståendet är direkt falskt, däremot vänder man sig mot att begreppet ”hållbarhet” används på ett för ospecifikt sätt. Enligt Internationella Handelskammarens, ICC, regler får breda begrepp som ”hållbarhet” endast användas ”om de utan reservation är giltiga under alla rimligen förutsebara förhållanden. Om så inte är fallet ska ett sådant generellt miljöpåstående antingen kvalificeras eller inte användas alls”.

Både BRA och SAS har till och med den 19 juni på sig att inkomma med invändningar.

3 kommentarer

  1. Patrick , miljövän för flyg!: "hållbarhet" är ett innehållslöst modeord som används i alla möjliga och omöjlig sammanhang. Frågan är istället vad konsumentverket baserar sitt påstående "Det är allmänt vedertaget att flygresor är miljöbelastande och därmed kan det aldrig vara ”grönt att flyga.”” på ? Flygets CO2 utsläpp utgör 2% av den globala totalen. Den svenska andelen av dessa 2% är knappt mätbar. Konsumentverket har övergått till aktivistisk verksamhet som inte gagnar någon elle rnågot och framförallt inte miljön. Ge oss en seriös miljödebatt !
  2. Erik Huss: Hej Patrick! Jag håller med dig om att man måste vara kunnig på området om man ska använda begreppet "hållbar", och definitivt specificera vad man menar med det i så fall. När det gäller flygets klimatpåverkan så står det för 4–5 % av de globala utsläppen om man räknar in höghöjdseffekten för långflyg. Dessutom ökar utsläppen snabbt, i och med att allt fler har råd att flyga. I Sverige står flyget för ca 15 % av våra totala utsläpp av växthusgaser, om man räknar in svenskarnas utlandsresor. Jag har suttit i RO:s styrelse och anser att Konsumentverket har rätt i att SAS och BRA överdriver sina insatser för miljön. Den klimatkompensation som SAS uppger att de betalar för (gäller btw endast Eurobonusmedlemmar) täcker bara hälften av utsläppen, så nog finns fog för mer ansvarsfullt agerande från bolagens sida. Detta inkluderar hur de kommunicerar. Flyget har länge varit förskonade från miljöskatter, vilket är en av orsakerna till att utsläppen har ökat så mycket – 67 % mer CO2e sedan 1990, medan biltrafiken har minskat sina utsläpp med ca 20 % trots väsentligt fler bilar på vägarna.
  3. Kalle: Trots bra inlägg Elementa i marknadsföring att allt man säger skall kunna styrkas: Skall verkligen bli intressant att se (i första hand) BRA och SAS styrka sina minst sagt "fluffiga" påståenden!
VD till RK Travel Group
Sista ansökningsdag:
3 mars 2024