Annons:

MSC Cruises börjar klimatkompensera 1 januari 2020

Tillkännagivandet är ett led i en större strävan att främja FN:s mål för hållbar utveckling tillsammans med fortsatta investeringar i en påskyndad utveckling av avancerad miljöteknik som möjliggör fartygsdrift med nollutsläpp, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

– Med anledning av att dess mest miljötekniskt avancerade fartyg hittills – MSC Grandiosa – döps i Hamburg tillkännager MSC Cruises att det ska bli världens första helt koldioxidneutrala större globala kryssningsrederi.

Pierfrancesco Vago, MSC Cruises styrelseordförande, säger:

”Vår satsning på innovation sedan vi byggde våra första kryssningsfartyg 2003 garanterar att vi har en av de modernaste och mest miljövänliga flottorna till havs. Och tack vare vår långsiktiga planering gör detta att vi redan nu kan minska koldioxidintensiteten för hela flottan med 29 procent mellan 2008 och 2024, vilket innebär att vi är på god väg att uppnå vårt minskningsmål på 40 procent fram till 2030.”

”Dessutom tillkännagav vi förra veckan att PACBOAT-projektets naturgasdrivna bränsleceller kommer att finnas ombord på MSC Europa – det första av fem naturgasdrivna kryssningsfartyg som ska ingå i vår flotta. Detta är inte bara världspremiär för en teknik som ser ut att bli mycket effektiv för stora fartyg, utan är även ytterligare ett konkret exempel på vårt fasta åtagande att genom samarbete påskynda utvecklingen av nästa generations teknik, som möjliggör fartygsdrift med nollutsläpp.”

”Eftersom vi inser att inte ens den mest avancerade miljötekniken är tillräcklig för att omedelbart uppnå koldioxidneutralitet, säkerställer dagens åtagande att vår flotta inte bidrar på något negativt sätt till klimatförändringen efter den 1 januari 2020. Vi är ett företag med över 300 års sjöfartstradition och en historisk inriktning på långsiktighet som är särskilt typisk för familjeföretag som vårt. För oss är detta ytterligare ett steg framåt i vårt mångåriga arbete med att skydda haven, våra destinationer och de hamnsamhällen vi anlöper.”

MSC Cruises ska kompensera alla direkta utsläpp av koldioxid (CO2) från sin sjöfartsverksamhet genom en blandning av projekt som har tagits fram enligt de högsta standarderna av ledande internationella organisationer som vidtar omedelbara åtgärder mot växthusgasutsläppen. Alla kostnader för utsläppskrediterna och andra tillhörande kostnader betalas direkt och till fullo av bolaget.

Pierfrancesco Vago tillägger: ”Vi ska samarbeta med ledande leverantörer inom koldioxidkrediter som kan kompensera utsläppen på bästa sätt. Vi strävar också efter att investera i projekt som ger mätbara fördelar för samhället, skyddar miljön och främjar FN:s mål för hållbar utveckling.”

MSC Cruises strävan efter utsläppsfri verksamhet omfattar även energieffektivitet och andra aspekter av verksamheten, utöver utsläppen. Sedan 2017 har alla nya fartyg i MSC Cruises flotta utrustning för landström, vilket gör att kryssningsfartygen omedelbart kan strypa utsläppen när de ligger i hamnar som är anpassade till denna teknik. Och detta kommer att ge ännu större totala fördelar när landströmmens slutkälla är förnybar, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Kommentarer är stängda.

Stromma söker Coordinator till Business Support
Sista ansökningsdag:
11 oktober 2022
Flygansvarig på MSC Cruises
Sista ansökningsdag:
17 oktober 2022
Västindienspecialisten söker en travel consultant
Sista ansökningsdag:
22 oktober 2022