Annons:

Debatt: ”Inför varningstext i all flygreklam”

I ljuset av den intensiva debatten kring flygets klimatpåverkan har kampanjen 20 % Klimatvarning startats. Gruppen beskriver sig som ett "ideellt, partipolitiskt obundet nätverk bestående av unga yrkesverksamma" och de vill se över möjligheten att lagstifta om att 20 procent av reklamytan för fossildrivna bilar och flygresor ska märkas med en varningstext om klimatförändringarnas effekter. ”Precis som för alkoholreklam skulle informationstexterna presenteras i en vit box med svart ram.”

”Förslaget innebär att möjligheten att uppmuntra till resor med de mest fossilberoende transportmedlen begränsas och det ger transporter med låg klimatpåverkan en konkurrensfördel. Det är även kostnadseffektivt, både för samhället och för de tidningar och företag som får sin inkomst från reklam.”, skriver debattörerna Johanna Salmi civilingenjör inom samhällsbyggnad och hållbar samhällsplanering och Kalle Dramstad, europavetare med erfarenhet av marknadsföringsfrågor på EU-nivå i GP.

En kommentar

  1. Stefan: Den siste dåren är inte född sägs det ibland och det är ju väldigt träffande i detta fall. Kommer nästa varningstext på husdjur, fritidsbåtar, barn, skogsbränder och vulkanutbrott? Hade de styrande i Sverige införskaffat flyg (vattenbombningsplan) skulle de direkta koldioxidutsläppen i Sverige minskat tack vare dess effektivitet att släcka skogsbränder. Jag är övertygad om att inkompetensen vid skogsbränderna förra året från de styrande gjorde att utsläppen av koldioxid från bränderna vida översteg hela Sveriges samlade flygutsläpp.
Stromma söker Coordinator till Business Support
Sista ansökningsdag:
11 oktober 2022
Flygansvarig på MSC Cruises
Sista ansökningsdag:
17 oktober 2022
Västindienspecialisten söker en travel consultant
Sista ansökningsdag:
22 oktober 2022