Annons:

Visit Sweden gör ”recycling” av en tidigare genomförd kampanj

Sveriges marknadsföringsbolag, Visit Sweden, lanserar idag, den 26 november sin nästa, internationella marknadskampanj ”From Sweden With Love” i USA, Storbritannien, Tyskland och Frankrike. Sammanlagt förväntas kampanjen, som är helt digital, nå omkring 20 miljoner människor som är intresserade av att resa till Sverige, enligt ett pressmeddelande.

-Detta är ett ypperligt exempel på vårt agila arbetssätt där vi hela tiden har ögonen på marknadsutvecklingen givet pandemin med syfte att stötta återhämtningen av svensk besöksnäring, säger Jenny E Kaiser som är Chief Officer Marketing Communications hos Visit Sweden.

-Syftet med kampanjen är att bygga upp bilden av Sverige som resmål ”in mind” hos de nyfikna upptäckarna på våra prioriterade marknader så att Sverige blir valbart när de kan och vill resa igen, fortsätter Jenny.

Kampanjen rullar ut i Facebook, Instagram och YouTube på Visit Swedens prioriterade markander Tyskland, Frankrike, Storbritannien och USA.

Den observante noterar kanske även att enheterna är en ”recycling” av en tidigare genomförd kampanj som fick stor uppmärksamhet och uppskattning. Nu uppdaterad med större fokus på natur- och måltidsupplevelser samt urbana äventyr.

Att uppdatera och återanvända material som mer än väl mottagits av den målgrupp man vill nå, ligger i tiden. Och blir hållbart ur flera aspekter: ingen produktion där människor måste interagera mer än nödvändigt, lägre produktionskostnad, snabb implementering och känd genomslagskraft.

Kampanjen har tagits fram av Visit Swedens tillsammans med byråerna Prime, OTW och Four Communications.

Kommentarer är stängda.