Annons:

Annonsera

Travel News är Skandinaviens ledande oberoende facktidning om rese- och turistnäringen. Den är prenumererad och utkommer med 9 nummer per år. Allt sedan starten 1985 har tidningen bevakat denna växande marknad som är en av världens största näringar, och förväntas fortsatt expansion och utveckling. Travel News tar fasta på detta och bedriver en seriös, initierad och kritiskt granskande journalistik.

För information om priser och annonsbokning kontakta:

Försäljningsansvarig
Nils Norberg
nils@res.seMobil: 070-7156084

Säljare
Hans Roos af Hjelmsäter
hans@res.se
Mobil: 070-713 28 07

Zeeshan Fazal
zeeshan@res.se
Mobil: 073-947 77 54

Ladda ner annonsprislistan med utgivningsplanen för 2015

Prislista print på svenska

Prislista webb på svenska

Pricelist print in English

Pricelist webb in English

 

Travel News är sedan 1 november 2015 återigen en del av Res. Res grundades 1981 av det gifta paret Eva och Magnus Rosenqvist. Än idag drivs Res av samma familj och är ett ett fristående förlag.

 

Kommentarer är stängda.