Annons:

Sjöfarten större miljöbov än väntat

En ny undersökning pekar på att sjötrafikens utsläpp är nästan tre gånger så hög som FN:s klimatpanel tidigare trott.

Fartyg kan stå för 4,5 procent av alla utsläpp. Klimatpanelens beräkningar låg tidigare på 400 miljoner ton koldioxid per år, men en ny genomgång visar att utsläppen snarare motsvarar 1,12 miljarder ton per år.
Enligt en uträkning baserad på dessa siffror skulle den del av världsflottan som kontrolleras av norrmän släppa ut nästan lika mycket koldioxid som hela Norge. Norges Rederiforbund svarar att man tycker att FN:s nya siffror ligger för högt, upp till 20 procent för högt, enligt DI.

Kommentarer är stängda.