Annons:

Kvinnorna får mer makt

Kvinnor får mer makt i resebranschen. Nästan hälften av de 35 största reseföretagens ledningsgrupper består av kvinnor. Det kan jämföras med en tredjedel för fem år sedan.Däremot är det fortfarande besvärande tunt med kvinnor på vd-posterna.

Varannan damernas.
Det är den kortfattade och glädjande slutsatsen i Travel News stora kartläggning över jämställdheten i ledningsgrupperna hos de 35 största reseföretagen i Sverige.
45 procent av medlemmarna i dessa ledningsgrupper är kvinnor. Det är en betydande ökning jämfört med en liknande kartläggning som Travel News genomförde för drygt fem år sedan. Då, 2008, var bara 34 procent kvinnor.
Hotell- och reseverket som är specialiserade på rekrytering av chefer inom rese- och besöksnäringen bekräftar utvecklingen.
– Trenden gällande kvinnor i ledande positioner i resebranschen går definitivt åt rätt håll, vilket är glädjande. I dag tycker vi att det råder en självklarhet och öppenhet från våra kunder om att såväl kvinnor som män är lika lämpliga för chefsbefattningar. Det är faktiskt inte någon fråga på agendan längre, säger Katrin Romare på Hotell & Reseverket.
Resebranschen kan skryta med större jämställdhet på ledningsnivå än det genomsnittliga svenska företaget. Enligt en omfattande enkät som Tidningen Chef genomförde i höstas ligger genomsnittet för kvinnor i svenska företags ledningsgrupper på 33 procent. I de svenska börsbolagen är andelen kvinnor pinsamt låga 15 procent.

Men det varierar mellan branschens olika delar. I skamvrån står flyget. Där är bara en av fyra ledningsgruppsmedlemmar kvinnor. Inte en enda kvinna är vd eller har yttersta marknads- eller försäljningsansvar, de har oftast ansvar för stabsfunktioner som ekonomi eller kommunikation. SAS intar bottenplaceringen med en kvinna och sju män i koncernledningen (åtta vid researchtillfället, sju vid intervjun med TN).
– Vi rekryterar inte enbart utifrån kön när vi rekryterar till högre ledarpositioner utan det väsentliga är naturligtvis kompetenserna. Men vi försöker alltid få in både relevanta män och kvinnor som kandidater när vi rekrytera, säger SAS HR-direktör, Henriette Fenger Ellekrog – den enda kvinnan i ledningsgruppen – och framhåller att det är mer jämställt på ledarnivån under koncernledningen, där är 30 procent kvinnor.
Allra mest jämställt är det bland hotellen, som visar upp en dramatisk ökning av andelen kvinnor i ledningstoppen. För fem år sedan var andelen 28 procent, i dag är hälften kvinnor. På Grand Hôtel och Clarion Hotels består mer än två tredjedelar av ledningsgrupperna av kvinnor.
Men researrangörer och resebyråer ligger inte långt efter, med 48 respektive 47 procent. Hos chartern har TN valt att inkludera de svenska ledningsgrupperna i kartläggningen, men har även studerat könsfördelningen i de nordiska koncernledningarna. Där uppvisas diametralt olika fördelning av makt mellan män och kvinnor. I Thomas Cook Nordens ledningsgrupp är endast en av tio kvinna. I Fritidsresegruppen är fem av åtta kvinnor.
– Det är en slump att det är så många kvinnor, för vi går efter kompetens när vi rekryterar. Men personligen anser jag att det är bra med balans, att det inte slår åt varken ena eller andra hållet, säger Fritidsresegruppens Nordenchef Henrik Norlin.
Han menar att det är viktigt med en stor andel kvinnor som är chefer, eftersom det är kvinnan som driver resebesluten en familj och det är Fritidsresors viktigaste målgrupp.

För att fånga potentiella chefsämnen bland män och kvinnor jobbar Fritidsresor med en operating manager review, ett verktyg där man utvärderar befintliga chefer och potentiella sådana och har en planering för alla chefspositioner på både kort och lång sikt. Ett sådant övergripande arbete gynnar kvinnor, menar Henrik Norlin.
– Generellt är killar mer kaxiga, men på det här sättet plockar vi automatiskt upp duktiga kvinnor, fastän de inte har så vassa armbågar.
På vd-fronten ser det dock dystrare ut jämställdhetsmässigt bland reseföretagen. Inte på långa vägar så illa som hos de svenska börsbolagen. Där är endast 3 procent av vd:arna kvinnor. Men ändå. I de 35 undersökta reseföretagen är sju vd:ar kvinnor, 20 procent. Två hos researrangörerna (STS Student Travel Schools och Apollo), två bland hotellen (Clarion Hotels och Grand Hôtel) samt tre hos resebyråer (Ebookers, Resia och Ticket Privatresor). Noterbart är att resebranschföretagen med kvinnor som vd i alla fall utom ett har minst hälften kvinnor i ledningsgruppen.
– Jag tror att det finns en koppling så till vida att en kvinna som är vd och ska ut och rekrytera lättare ser andra kvinnor som är intressanta – precis som man brukar säga att män rekryterar män, för att de känner igen sig i varandra. Men jag rekryterar inte efter kön utan efter den som är bäst skickad kompetensmässigt för jobbet, säger Marie-Louise Kjellström, vd på Grand Hôtel.
 Undantaget är Ticket Privatresor, som har Katarina Sjögren Petrini som vd. Hon och ekonomichefen utgör kvinnorna i den sju personer starka ledningsgruppen.
– Koncernledningen har sett olika ut och andelen kvinnor har varierart När vi rekryterar till ledningsgruppen handlar det om att hitta rätt person, oavsett kön, men om vi har två likvärdiga kandidater och har en obalans i fördelningen mellan man och kvinnor, så ska vi välja en kvinna.

Hur ska det då bli fler kvinnliga vd:ar i branschens större företag?
Katarina Sjögren Petrini menar att det handlar om att sätta kvinnor i linjen, varifrån toppchefer ofta hämtas.
– Jobbar du med linjeansvar med resultat och försäljning, vilket ofta varit ett mansdominerat område, blir du intressant för högre chefsjob. Ditt resultat är tydligt mätbart till skillnad från om du är chef för en stabsfunktion. Hos oss är exempelvis alla våra tre regionchefer kvinnor.
Tiden talar också för att fler kvinnor når toppchefsjobb i takt med att män tar ut mer föräldraledigt och delar ansvaret hemma.
– Det är inget att sticka under stol med att min man har fått ta det största ansvaret hemma på grund av mitt jobb. Du kan inte bara jobba 40 timmar i veckan som vd.
Henrik Norlin menar att vd-poster ofta ges till personer med lång chefserfarenhet inom sitt gebit, vilket missgynnar kvinnor.
– För 20–25 år sedan var förutsättningarna sämre för kvinnor att göra karriär, vilket gör det svårare att bli vd. Men det har skett en stor förändring. Jag hoppas att jämställdhet inte behöver stå på ett företags strategiska agenda om tio år. Jag tror att etnisk bakgrund och åldersdiskriminering är andra jämställdhetsfrågor som kommer att diskuteras mycket framöver.

Varför har ni så FÅ kvinnor i ledningsgruppen?

Henriette Fenger Ellekrog, HR-direktör SAS
– Vi har i dag en koncernledning bestående av sju medlemmar*, varav en är kvinna. Det är 14 procent. På nästa ledarnivå har vi tio kvinnor av totalt 35 ledare. Vi tror att mångfald i ledningen bidrar till att skapa bättre dynamik och därmed bättre resultat och vi försöker alltid få in både relevanta män och kvinnor som kandidater.
* Benny Zakrisson har lämnat koncernledningen sedan TN gjorde researchen.

Katarina sjögren Petrini, vd Ticket Privatresor
– Sammansättningen varierar under tid. Just nu är det jag och vår nya ekonomichef som är kvinnor av totalt sju personer. I vår Norgeledning är fördelningen 50–50 och tidigare var det 70 procent kvinnor. Vid rekrytering till ledningsrupper är det viktigt med en bra mix när det gäller mångfald, kön, erfarenhet och kompetens.

Lars Löfgren, Nordenchef Thomas Cook
– Det är inget medvetet val att en av nio medlemmar är kvinna. Det vore önskvärt med en bättre balans, men vi rekryterar de flesta chefer internt och eftersom vi har en stabil personalstyrka där väldigt få slutar så uppstår det naturligt en efterträdare när någon i topposition slutar. Och i det här fallet har det handlat om män. Men vi lyckas bättre med en bättre balans mellan kvinnor och män i chefsposition i resten av företaget.

Varför har ni så STOR andel kvinnor i ledningsgruppen?

Thomas Ådén, vd Ticket Biz
– Vi har aldrig tidigare haft en så här hög andel kvinnor, fem av sju, i vår nordiska ledningsgrupp och det är till viss del en slump. Vi tillsätter inte chefer efter kön utan efter profil och personlig förmåga. Men vi eftersträvar förstås en balans, för vi tror att det ger bäst resultat.

Kemal Yamanlar, vd Nazar Nordic
– Det är bara en slump att fyra av fem i ledningsgruppen är kvinnor, de är de bästa på sitt jobb. Två har vi rekryterat externt, men två av dem har kämpat sig till sina positioner genom hårt och bra jobb internt. Eftersom 23 av våra 27 anställda är kvinnor är det viktigt att visa att dörren står öppen om man vill växa och göra karriär.

Marie-Louise Kjellström, vd Grand Hôtel Stockholm
– Sedan jag blev vd har ledningsgruppen förändats på fem positioner, jag har rekryterat in två män och tre kvinnor, så nu är vi fem kvinnor och två män. Jag funderar inte så mycket på kön när jag rekryterar, det är den som bäst skickad som får jobbet. Men som kvinna i ledande position har jag kanske lättare att se andra kvinnor som har potential.

Lisa Ekström, som i 20 år var chef på SAS, är i dag coach och mentor för kvinnor som vill växa som ledare – eller som behöver en knuff för att våga ta steget att bli chef.
– Säg aldrig att du aldrig vill bli chef, är ett av hennes råd.
Ja, sanningen är förstås att Lisa Ekström även coachar och lotsar män till att bli bättre chefer, liksom att hon även kallas in som konsult när en organisation behöver utvecklas, när det har uppstått problem i en arbetsgrupp, större eller mindre eller där den egna organisationen  behöver hjälp. Men genom sin egen långa erfarenhet som chef på SAS inom service och försäljning och 4,5 år med egna företaget Kamoja brinner hon lite extra för att lyfta och coacha kvinnor som är och vill bli chefer. Lisa säger att kvinnor ofta har höga krav på sig själva när de överväger att söka ett chefsjobb.
– Om en utannonserad chefstjänst listar tio kritierier tenderar kvinnor till att tycka att de inte är kvalificerade om de bara uppfyller nio av dessa. En man tycker att han är kvalificerad om han bara behärskar ett par av kritierierna, för resten kan han ju lära sig efter hand, säger Lisa Ekström.
Hon hjälper sina adepter att bli modiga och våga sig utanför sin bekvämlighetszon.
– Jag försöker vidga deras synsätt. Vad är det som hindrar dig från att ta jobbet eller uppdraget? Om du var man, hur skulle du göra då? Vad är det värsta som kan hända? Och vad gör du då? Ofta visar det sig att ”det värsta” inte är så läskigt.
Är du osäker är risken också att du framhåller, både högt till andra och inför sig själv, att man inte vill bli chef trots att både omgivningen och man själv kan se att man har ledaregenskaper.
– Mitt råd är att aldrig högt säga att du aldrig vill bli chef. Det kan bli en självuppfyllande profetia och planterar in en syn på dig hos alla andra på jobbet. Om du inte vill bli chef fundera på varför – kanske handlar det bara om att inte våga sig utanför sin bekvämlighetszon …
Eftersom kvinnor ofta är mer relationsfokuserade än män kan ansvaret att fatta obekväma beslut som alla inte gillar vara en anledning till att kvinnor tvekar inför chefskap, enligt Lisa Ekström.
– Det hjälper att försöka tänka mer uppgiftsfokuserat. Du måste kanske fatta tuffa beslut i din chefsroll, som inte är den samma som din roll som privatperson.
Lisa Ekströms egen väg som ledare började när hon efter ett år som trafikassistent ute på Arlanda erbjöds jobb som operativ chef i ankomsthallen och därefter gruppledare i avgångshallen (check-in).
– Jag har aldrig känt att det har varit ett hinder att göra karriär för att jag är kvinna. Ett av mina chefsjobb fick jag strax innan jag skulle gå på föräldraledighet.
 Hennes största utmaning som chef var när hon tog över SAS kundserviceavdelning, som då 2005 var ett sorgebarn med långa svarstider och medarbetare som inte trivdes och ofta blivit ”tvångsplacerade” efter omorganisationer inom bolaget. Hon lyckades vända den negativa trenden, vann personalens förtroende och skapade stolthet inom avdelningen. För detta fick hon även ta emot IHM Business Schools Framgångsstipendium 2007.  
– Som ung chef hade jag ett rätt okvinnligt ledarbeteende, jag var helt orädd, väldigt rak och direkt. Hälften av mina medarbetare gillade mina lösningar, medan resten nog hade lite svårare för min direkthet.
Med åren har hon insett att det går snabbare att nå resultat när man får hela personalen med även om det gör att vägen till målet blir annorlunda än man tänkt från början.
– Det är ju inte alltid säkert att mitt sätt att tänka är det som är rätt, många gånger är lösningarna från medarbetarna så mycket bättre.

Lisas bästa tips till kvinnliga chefer – och män

Nätverka. Något som svenskar generellt är dåliga på. Skapa möten och använd dig av de relationer som byggs, både ta och ge. Det öppnar möjligheter – och ger energi.
Skapa resultat. Och när du får beröm för din insats, var inte för ödmjuk (”äsch, det var väl inget”) utan ta emot positiv feedback med stolthet (”så glad jag blir att du säger det”). Då kommer du att få mer feedback, vilket är sporrande!
Hitta förebilder. Se och lär av chefer du gillar.
Tänk strategiskt på hur du vill bli uppfattad. Försök vara enkel att vara med. Du väljer om du i möten vill uppfattas som kritisk, påstridig, gnällig – eller idérik, kreativ och glad, bara genom hur du beter dig och framför ditt budskap. Om du lätt blir frustrerad och otålig som chef (vilket är bra drivkrafter som chef), välj var du låter det ”pysa ut”, helst inte inför dina medarbetare för det riskerar att skada ditt varumärke som chef.

Kommentarer är stängda.