Annons:

Storförlust för Viking Line under pandemityngt 2020

Färjerederiet Viking Line hade ett tungt 2020 där resultatet efter skatt landade på minus 42,3 miljoner euro vilket kan jämföras med plus 10,8 miljoner euro under 2019, rapporterar Di.

”Sedan slutet av första kvartalet var verksamhetsomgivningen extremt ogynnsam för passagerarrederierna och följaktligen blev de ekonomiska konsekvenserna drastiska. Årets utmaning var att bedriva en verksamhet då efterfrågan uteblev på grund av restriktioner och andra begränsningar. Passagerarvolymerna vek kraftigt ned i mars 2020 och i slutet av året kunde vi konstatera att vi tappat 4 miljoner passagerare”, skriver Jan Hanses, vd för Viking Line, i rapporten.

Färjerederiet drabbades under hösten av två haverier när Amorella grundstötte i Ålands skärgård och Viking Grace i närheten av Mariehamn.

”Grundstötningarna orsakade endast skador på fartygen, främst på Amorella. Fartygen kunde ersättas under reparationstiderna med Gabriella, varför resultateffekten var begränsad. Planerade årsdockningar kunde utföras samtidigt. Besättningarnas hantering av haveritillfällena var exemplariskt”, skriver Jan Hanses.

 

Kommentarer är stängda.