Annons:

Idre Fjäll varslar stort

Idre Fjäll varslar majoriteten av sin personal på grund av det intäktsbortfall som Coronakrisen har orsakat. Det exakta antalet varslade kommer att förhandlas under dagen i samråd med facket.

Varslet annonserades under under måndagen på ett informationsmöte för personal och fackförbund. Uteblivna intäkter under gångna vintersäsongen liksom stor osäkerhet inför kommande sommarsäsong och försäsong vinter ligger till grund för beslutet.
Idre Fjäll har många höga fasta kostnader och ansöker därför om ett kommunalt borgensåtagande på 100 miljoner kronor som en säkerhet för att trygga kapitalbehoven på kort och medellång sikt. Beslut kring borgensåtagandet kommer ske vid Kommunfullmäktige under maj månad.
– Detta är givetvis oerhört tråkigt och vi ser verkligen nu hur Coronapandemin får extrem påverkan även för fjällturismen och för vår bygd. Vår personal har gjort en fantastisk insats under gångna säsongen och vi var på väg mot ett rekordår, vilket gör detta än mer trist. En inställd påsk har drabbat oss hårt och vi ser redan nu att pandemin även kommer ge verkningar för sommarsäsongen och försäsongen i höst, särskilt med tanke på hur stor andel utländska gäster vi brukar ha och de reserestriktioner som råder, säger Andreas Starenhed, vd på Idre Fjäll.
 Idre Fjäll är en stiftelse där hela överskottet går tillbaka in i verksamheten. Det innebär bland annat att man till skillnad från aktiebolag ej har möjlighet att nyemittera aktier för att stärka balansräkningen, utan istället får förlita sig på externa lån.
– Idre Fjäll är en stor arbetsgivare i kommunen och vi har en bra dialog med både Älvdalens kommun och Swedbank, och vi har därför goda förhoppningar om att detta kommer att lösa sig. Vår framtidstro är stark och vi ser en långsiktig trend med ett ökat intresse för den svenska fjällvärlden, både inom och utanför landet, säger Andreas Starenhed.
Andreas Starenhed, vd Idre Fjäll.

Kommentarer är stängda.