Annons:

Annons:

Hälften av svenskarna känner flygskam

Sju av tio svenskar anser att flyget är ett miljöproblem och nästan hälften får dåligt samvete vid biljettbokning. Trots det är det få som kommer att sluta flyga och de flesta har aldrig klimatkompenserat sin resa. Det framgår i KLM:s årliga skandinaviska hållbarhetsundersökning framtagen av Ipsos.

Flyget är ett av de transportslag som ur ett miljöperspektiv diskuterades flitigast under det gånga året. KLM:s årliga skandinaviska hållbarhetsundersökning visar på en ökad miljömedvetenhet hos de svenska flygresenärerna, men också en kluvenhet kring det faktiska resandet.

Årets undersökning visar att 69 procent av det svenska folket tycker att flyget är ett miljöproblem, en ökning med en 10% från 2017, och omkring hälften uppger att de får dåligt samvete när de bokar flygbiljett. Samtidigt är det få som tänker upphöra med sitt flygresande (8 procent) och drygt nio av tio svenskar anser att nationella och internationella flygresor i viss mån är nödvändigt.

– Branschen både kan och behöver bli mer hållbar, men lösningen är inte att sluta flyga utan att flyga bättre. Grundproblemet är bristen på hållbart flygbränsle, inte flygresandet i sig. Vår utgångspunkt är att det fossila bränslet i närtid måste fasas ut och därför satsar vi på att öka användningen av bioflygbränsle, säger Paul Terstegge, General Manager Air-France-KLM Norden i ett pressmeddelande.

Även om merparten av svenskarna inte klimatkompenserar sina flygresor (64 procent), något som mer eller mindre sett oförändrat ut de senaste åren, så är intresset för hållbara flygresor mer framstående än tidigare. Flygbolagens hållbarhetsprofil har fått större betydelse vid biljettbokning och fler vill flyga med ett bolag som investerar i minskad miljöpåverkan, något framförallt yngre resenärer i åldrarna 18–29 är intresserade av (58 procent).

– Politiker och näringsliv måste bli bättre på att samarbeta om branschen ska lyckats i sin gröna omställning. Ensam är sällan stark och därför har KLM tillsammans med bl.a. Luleå Tekniska Universitet, Södra och Växjö kommun inlett ett ambitiöst projekt om Sveriges första renodlade biobränsleproduktion avsedd för flygindustrin, säger Paul Terstegge.

6 kommentarer

  1. Carl Olov II: Kanske dags att börja snacka om att klimatkompensera mobiler, receptfria mediciner, kosmetika, våra kläder och annat. Börjar bli riktigt tröttsamt med alla påhopp på flyget som står för 2-3% av all utsläpp. När vågar man börja prata om sjöfarten? Har någon "klimatexpert" tittat mot en toppen på en fraktfartygsskorsten? Röken ser ut som ur en gammal Tupolev 154 på buffelpiss från Sibiriska tundran... Svara
  2. Charlie Lagerberg: Bra där Carl Olov - detta kämpade Harald Rosén redan på sin tid! Svara
  3. Peter T: Utmärkt med ett svenskt projekt för biobränsleproduktion. Här borde dock staten ta ett större ansvar och bidra med finansiering via de miljöskatter som åläggs flyget. Sverige skulle kunna gå i bräschen för framställningen och implementering av biobränsle för flygindustrin. Bara genom att ta tillvara och förädla all den sly som finns i svensk skog och mark skulle vi säkert kunna flyga miljövänligare till och från Sverige i många år framöver. Svara
  4. Christian: Känner banne mig ingen flygskam men däremot skam över svenskarnas dubbelmoral. Svara
  5. Petter: Enig Carl Olov II! Miljön är viktigt, och flyget ska göra allt de kan - MEN, färje - och sjötransporterna har fått alldeles för lite "spotlight" i detta! Dessutom så känns den industrin betydligt enklare att elektrifiera än flyget. Dessa artiklar kan läsas och gärna delas - de har knappt fått någon uppmärksamhet i media alls: Semesterfärjan 3 x värre än flyget: https://www.nyteknik.se/miljo/rapport-semesterkryssningen-tre-ganger-samre-an-flyget-6940418 Naturvårdsverket, jämförelse av utsläpp internationell sjöfart vs luftfart: https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-utslapp-fran-utrikes-sjofart-och-flyg/?visuallyDisabledSeries=535f3405776c23fa Svara
  6. Johan Magnus Eriksson: Först välkomnar vi nästan en miljon invandrare från länder tusentals mil från Sverige, sedan ska våra nysvenskar skämmas när de vill besöka familj, vänner och släktingar. Sverige är ett land av dubbelmoral och hypokrati. Hade inte flyget funnits hade min dotter Linnéa aldrig kommit till, eller min fd. hustru kunnat resa till sin fars dödsbädd. Människor från olika länder och kulturer träffas och skapar förståelse för varandra. Sverige är ett land fullt med får, där alla följer någon som påstår att något är rätt, utan att tänka själva eller förstå vidden av frågan. Svara

KOMMENTARER

E-postadressen publiceras inte.

Våra regler är enkla: Håll en god ton. Visa respekt för dem vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras av redaktionen.

6 KOMMENTARER ÖPPNA
AFFÄRSRESESÄLJARE GÖTEBORG
Sista ansökningsdag:
27 maj 2019