Annons:

En miljard om året från danska stugägare

Danska fritidshusägare inbringar varje år en miljard kronor till Sverige och mer än hälften av de danska övernattningarna.

12 350 danskar äger fritidshus i Sverige och över 10 500 av dessa är medlemmar i den danska fritidshusföreningen Danske Torpare. De flesta, 30,2 procent, har fritidshus i Kronobergslän, följt av Skåne, Hallands och Jönköpings län.
Danske Torpare har tillsammans med Resurs för resor och turism i Norden AB genomfört en undersökning av danska fritidshusägares betydelse för Sverige.
I genomsnitt besöker medlemmarna sitt fritidshus över 15 gånger och spenderar total 43 dygn per år.
– De danska fritidshusägarna utgjorde därmed mer än hälften av alla danska gästnätter i Sverige år 2011, till detta kan vi dessutom lägga ett betydande stort antal nätter genererade av deras släktingar och vänner som kommer och hälsar på säger Hans Remvig från Resurs AB.
För Sverige innebär de utländska fritidshusägarnas utlägg på livsmedel, transport, shopping, restaurang, inköp och service kopplat till det egna fritidshuset betydande exportinkomster vilket i sin tur bidrar till många arbetstillfällen.
– Under 2011 beräknades enbart de danska fritidshusägarna ha omsatt 970 miljoner kronor i Sverige vilket motsvarar nästan 430 årssysselsatta, säger Lars Arent från Danske Torpare.

Kommentarer är stängda.