Annons:

Visit Finland satsar inte på Sverige

Visit Finland satsar inte längre på svenska konferensmarknaden utan lägger allt större fokus på fritidsresande från Ryssland. Det menar Finlandskännaren Martin Ahlberg, vd för FIN-S Marknad & Kommunikation, som följt den finländska konferensmarknaden ända sedan 1970- och 1980-talen, då det var stort finskt fokus på den svenska marknaden och de stora hotellen lockade många svenska konferensgäster.

– Finska staten satsar inte en enda krona på svenska marknaden i år, samtidigt som Sverige gör sin största satsning någonsin på finska marknaden. Det är en märklig situation och man undrar vem som gör rätt.            
Under 2000-talet har det finska intresset för Sverige svalnat och 2006 stängde Visit FInland sitt turistkontor i Sverige och överlät marknadsföringen på Karl-Erik Strand och Karin Voltaire, båda med bakgrund från Visit Sweden.
– Efter att de kopplades bort för ett par år sedan har satsningarna stannat av. Finska turistmyndigheter har en stor tilltro till rederiernas marknadsföringsinsatser och att marknaden ska sköta sig själv. Men för att lyckas måste man synas och till exempel ser finska spahotell en negativ trend när det gäller svenska gäster.  
Att rederierna med sin konferensvänliga produkt tagit en allt större del av marknaden gynnar destinationer som Helsinfors och Åbo, där färjorna lägger till, och trots avsaknaden av en samordnad nationell finns det enskilda anläggningar och destinationer som satsar.  
– Det finns en stor potential för Finland tack vare tradition och bra hårdvara, det vill säga hotell, och att svenska kronan är stark gentemot euron. Hotellkedjor som Restel satsar fortfarande på Sverige och Hanaholmen, kulturcentrum för Sverige, och Finland, har långtgående planer på en storsatsning på den svenska konferensmarknaden, även om det är tyngre utan Turistrådets satsningar.

Kommentarer är stängda.