Annons:

Gröna Lund får hård kritik efter dödsolyckan på Jetline förra året

Brister i beställning, tillverkning och kontroller av bärarmarna till bergochdalbanan orsakade olyckan, enligt Statens Haverikommission. Gröna Lunds vd Jan Eriksson säger till Expressen att parken ”troligtvis” hade kunnat minska riskerna för bristerna som uppkom. Jetline kommer inom kort att monteras ner och försvinna från nöjesfältet.

Bidragande orsak till de allvarliga konsekvenserna av olyckan var att fasthållningskonstruktionen för passagerare inte var dimensionerad för de krafter som uppstod. Bakomliggande faktorer till olyckan på systemnivå var:

Avsaknad av en fastställd och etablerad metod på nöjesparken för att identifiera, bedöma och hantera risker i attraktionsverksamheten.

 Otydliga regler för verksamhetsutövarens ansvar för säkerheten.

 En otillräcklig offentlig tillsyn.

Källa: Statens Haverikommission

Jetline den 27 april 2020. Attraktionen har stått på tivolit sen 1988.

Statens Haverikommission bestämde sig snabbt för att utreda olyckan och har i dag lämnat sin slutrapport.

Haverikommissionen rekommenderar Gröna Lund att vidta flera åtgärder. De menar att Gröna Lund har ”organisatoriska och tekniska brister som kan leda till olyckor” och rekommenderar nöjesfältet att dessa brister ”kontinuerligt identifieras, analyseras och åtgärdas.

Gröna Lunds vd Jan Eriksson

Gröna Lunds skriver I ett pressmeddelande skriver Gröna Lund att det är viktigt att olyckan utretts ordentligt.

– Vi har bistått haverikommissionens utredning till fullo. Det är viktigt att olyckan utreds ordentligt, både för de drabbade och deras anhöriga och för oss som jobbar på Gröna Lund. Något liknande har aldrig hänt tidigare på Gröna Lund och något liknande ska aldrig få hända igen, säger Jan Eriksson, vd på Gröna Lund, i pressmeddelandet.

Han säger också att nöjesparken hade kunnat göra mer.

– Vi ser mycket allvarligt på att det här kunde ske. I ljuset av olyckan kan vi se att en närmare kontakt med och övervakning av tillverkaren hade troligtvis kunnat minska riskerna för de brister som uppkom. Direkt efter olyckan inledde vi en egen utredning där vi har genomlyst hela vår verksamhet. Det här har lett till ett förändringsarbete där vi redan vidtagit flera åtgärder för att något liknande aldrig ska kunna ske igen, säger Jan Eriksson, vd på Gröna Lund.

Kommentarer är stängda.