Annons:

Annons:

Färre resesäljarutbildningar oroar resebranschen

Resebyråbranschen är inte i kris – den skriker efter kompetenta och utbildade personer. Ändå får den eftertraktade Trac*-utbildningen minskade anslag från staten.

Mindre pengar till TRAC

I takt med att onlinebokningarna ökar, borde rimligen behovet av antalet resekonsulter minska. Ingenting kunde vara felaktigare.
– Resebyråerna behöver folk. Men idag krävs en oerhörd kompetens, inte minst på grund av internet. Våra medarbetare måste hela tiden vara skickligare och snabbare än våra privat- och affärsresekunder och vi behöver ständigt nyanställa, säger Sara Grün, vd för Resecity.

Resebyråkedjan finns på tio orter i landet. Varje år tar man emot praktikanter från branschens egen Trac*-utbildning och rekryterar nya medarbetare som gått den.
– Trac är en kvalitetsstämpel. Vi har ett tätt samarbete med skolorna som anordnar utbildningen och vet att den alltid är uppdaterad och relevant. Dessutom är det en stor fördel att skolorna är utspridda geografiskt, för det är svårt att locka dem som gått i storstäderna till mindre orter, säger hon.

Trac AB är varumärket för utbildning av diplomerade resekonsulter och ägs av olika intressenter i resebranschen, varav Svenska Resebyråföreningen (SRF) är den största. Lilian Brunell är vd för Trac AB. Hon radar upp en mängd anledningar till varför utbildningen är så viktig:
– En undersökning bland SRF:s medlemmar visar att man räknar med att anställa fler medarbetare framöver. Man framhöll också att det ställs allt högre krav på medarbetarna. Internet kräver mycket kunskap i kulisserna, inte minst när det strular. Även onlineresebyråer måste ha supportfunktioner. Och ju större utbudet blir på internet, desto svårare får vi att överblicka det, säger hon.
Dessutom hinner inte alla vara sin egen resebyrå och att många tar hjälp av resebyrån istället för att mödosamt och tidskrävande pussla ihop sin resa. Att ungefär en tredjedel av den tvååriga utbildningen utgörs av praktik och är postgymnasial borgar för mognare elever. Det gör att ungefär 90 procent av de som går ut får jobb med en gång.

Även näringslivet vill att resebyråerna ska ha kompetent personal och när offentliga myndigheter upphandlar resetjänster kräver man som regel att resekonsulterna har gedigen arbetserfarenhet eller gått en Tracutbildning.
– Många tror nog att resekonsulten är ett utdöende yrke, men det har bara omdefinierats i takt med att tekniken ändrats, säger Lilian Brunell.

Varumärket Trac är idag en så kallad YH-utbildning, där YH står för yrkeshögskola. Skolorna beviljas pengar för två år åt gången av MYH, Myndigheten för yrkeshögskolan, som har den delikata uppgiften att fördela pengar till alla inkomna ansökningar. Av nästan 1 200 utbildningar som sökte bidrag för innevarande höst fick drygt 800 nej. Bland dessa fanns Trac i Göteborg och Söderköping.

Stephan Danielsson, styrelseordförande för Trac, tillika service delivery manager på American Express global business travel, förstår att myndigheten måste göra tuffa prioriteringar, men tycker att det är förvånande att myndigheten inte delar branschens framtidssyn och inte beviljar pengar till en bransch som behöver fler utbildade medarbetare.
– Supporten för den nya internetgenerationen kommer säkert att minska, men även här behöver kunderna ibland prata med en kompetent person. En hel del bokar till och med charterresor – som ju är relativt enkla att boka på nätet – via resebyråer, säger han.
Kanske är en förklaring att myndigheten har för många skilda yrken, bland andra turistbyråtjänsteman och hotellreceptionist, att ta hänsyn till inom utbildningsområdet där resekonsult ingår, resonerar han.

Inför innevarande höst fick Trac i Göteborg för första gången nej.
– Vi blev väldigt förvånade, eftersom vi haft Trac i ungefär 20 år. I snitt har vi nästan åtta sökande per plats och närmare 90 procent har fått jobb efteråt, säger Susan Johansson, utbildningsledare vid Tracutbildningen i Göteborg.
Hennes ledningsgrupp för Trac blev upprörd. Några åkte omgående till MYH i Västerås för att förklara hur allvarligt avslaget är och hur viktig utbildningen är för regionen.
– Som skola fick vi inte vara med, men de berättade att de blev väl mottagna även om det inte gavs någon direkt motivering till varför vi inte beviljats pengar.

Turistakademin i Söderköping har erbjudit Trac sedan mitten av 1990-talet och fick nu avslag för andra året i rad.
– Vi och branschen blev både bestörta och bekymrade. Sydöstra Sverige är i starkt behov av resekonsulter, men de som går Trac i storstäderna söker sig aldrig hit. På exempelvis Frans Schartau i Stockholm tycker man också att det är bra att vi finns, för många ansökningar skulle de gärna slussa vidare till oss, säger Gudrun Kallerhult, utbildningsansvarig på Turistakademin i Söderköping.
Om det inte varit för att branschen i regionen tryckt på hade hon förmodligen inte skickat in en ny ansökan för hösten 2015.
– Det är svårt att veta vad man måste förbättra när man inte får ordentliga motiveringar. Vid en obligatorisk granskning av myndigheten fick vi höra att vi hade en toppenutbildning, men sedan blev det nobben ändå. Hur hänger det ihop? säger hon lite uppgivet.
Hon är inte orolig för att Trac försvinner, utan mer för att de små orterna får stå tillbaka för de större städerna. Susan Johansson i Göteborg ser allvarligare på situationen:
– ETT avslag är inget avslag, men om vi inte får pengar till nästa höst vet jag att branschen kommer att reagera starkt, säger hon.
Sara Grün håller med:
– Om Trac skulle försvinna får vi stora problem. Då måste vi antingen börja med internutbildningar eller se till att rekrytera från våra konkurrenter.
Stephan Danielsson drar fram alternativet att den begärliga utbildningen kan komma att säljas (dyrt) av företag, istället för att staten bidrar och gör det billigare för eleverna.
Vare sig Trac försvinner helt eller för få kan erbjuda den som YH blir det stora problem – det är alla i branschen eniga om.
* Travel Academy AB

Vad vill du säga till Myndigheten för yrkeshögkolan?

Stephan Danielsson, ordförande Trac:
– Ha en bättre och tätare dialog med branschen, så ni förstår våra behov.

Gudrun Kallert, Turistakademin i Söderköping:
– Var tydliga i era motiveringar, så man vet vad som ska förbättras.

Susan Johansson, utbildningsledare vid Tracutbildningen i Göteborg.
– Det finns ett stort behov av den här yrkesgruppen i vår region och många får fast anställning direkt.

Sara Grün, vd Resecity:
– Tracutbildningen har en enorm bredd som behövs eftersom resekonsult är ett yrke i stor förändring. Kompetenta medarbetare är nyckeln för framgångsrika resebyråer.

Myndigheten för yrkeshögskolan:

”Efterfrågan på it-tekniker kan ha varit större än på resekonsulter”

Travel News bad omvärldsanalytiker Linda Mildner och utbildningshandläggare Maria Reinitz på MYH förklara hur de ser på Trac, resebranschens framtid och YH-ansökningar.

Vad avgör om ni beviljar pengar till en YH-utbildning?
– Såväl efterfrågan på arbetsmarknaden som själva ansökningarna är väldigt viktiga. Vissa år får vi även olika direktiv från regeringen som vi måste följa, till exempel att vi ska prioritera ett visst utbildningsområde eller en specifikt geografisk region.

SRF och ni har inte riktigt samma uppfattning om behovet av resekonsulter framöver. Var hämtar ni era uppgifter om arbetsmarknaden?
– Vi samlar in information från olika aktörer, bland andra SRF, charterarrangörerna och Arbetsförmedlingen. Enligt SRF behövs ungefär 200 nyanställningar per år och vårt beslutsunderlag anger i stort sett samma siffror.

Men hur kan ni då minska anslaget till Trac-utbildningen?
– Alla utbildningsområden, alltså i princip alla branscher, konkurrerar med varandra. Det kan hända att efterfrågan på exempelvis it-tekniker varit större än på resekonsulter just vid ett specifikt ansökningstillfälle. I vår analys inkluderar vi dessutom hur många som redan går utbildningen, vilket påverkar antalet planerade platser för nya elever.

Resekonsulterna hamnar i samma utbildningsområde som bland annat turistbyråtjänsteman och hotellreceptionist, något resebranschen vänder sig emot. Är utbildningsområdet för brett?
– Eftersom alla utbildningsområden som sagt konkurrerar med varandra oavsett bransch är det inget problem i det avseendet.

Varför fick två skolor nej trots att de länge haft Trac och fått goda omdömen?
– Varje ansökningstillfälle är ett nytt sådan och samtliga ansökningar ska konkurrensutsättas. Det är såklart en fördel om man har en lång erfarenhet och fått toppbetyg vid våra granskningar, men våra instruktioner är att bedöma samtliga ansökningar med nya ögon varje gång. På så sätt får de skolor som inte har lika många år på nacken också en chans.

Vad säger ni om kritiken att ni är otydliga i era avslagsmotiveringar?
– Vi tar till oss den och arbetar med att bli bättre. Samtidigt uppmanar vi utbildningsanordnarna att höra av sig om de behöver mer information.

Myndigheten för yrkeshögskolan ska …

… bidra till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid
… ansvara för frågor som rör yrkeshögskolan i Sverige och verka för att utbildningarna tillgodoser arbetslivets behov av kompetens
… analysera arbetsmarknadens behov av utbildningar inom yrkeshögskolan, besluta vilka utbildningar som ska ingå i yrkeshögskolan och bevilja statsbidrag till utbildningsanordnarna
… kontrollera och granska utbildningarnas kvalitet och resultat.
Källa: www.myh.se

KOMMENTARER

E-postadressen publiceras inte.

Våra regler är enkla: Håll en god ton. Visa respekt för dem vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras av redaktionen.

0 KOMMENTARER ÖPPNA
ANNONS
ANNONS
Resesäljare vikariat t.om mars 2019
Sista ansökningsdag:
31 augusti 2018
ACCOUNTING
Sista ansökningsdag:
31 augusti 2018
Projektledare till Event in Skåne, Malmö
Sista ansökningsdag:
9 augusti 2018
Junior Program Manager (Account Manager)
Sista ansökningsdag:
6 augusti 2018
JUNIOR SALES/ SALES ASSISTANT
Sista ansökningsdag:
22 augusti 2018