Annons:

Finland tynger Ticket

Det var ömsom vin ömsom vatten för Ticket 2009. Ticket Privatresor förbättrade sitt resultat, medan det var fortsatt tufft för affärsreseverksamheten, inte minst i Finland.

Koncernens förlust för helåret slutade på 39,3 miljoner kronor, vilket innebär en förbättring med 13,2 miljoner jämfört med året innan.  Förbättringen beror enligt tf koncernchef Göran Grell på en kombination av att Ticket minskat sina kostnader och att andra halvan av 2009 var ganska bra jämfört med året innan.
– Att det ändå blir förlust beror på lågkonjunkturen i kombination med en massa engångsposter som goodwillavskrivningarna i Finland, emissionskostnader och kostnader för Lennart Källs avgång.
Nettoomsättningen ökade från 418,9 till 470,9 miljoner kronor medan försäljningen minskade något från 4 240,3 till 4 225,3 miljoner kronor.
Privatresor redovisar ett positivt resultat för helåret, vilket innebär en kraftig resultatförbättring jämfört med i fjol.  Rörelseresultatet blev 4,7 miljoner (–48,3). Inom affärsresedelen ökade förlusten däremot från 12,8 miljoner till 38,6 miljoner kronor.
– Anledningen är att finska verksamheten gått sämre än väntat och att vi tagit goodwillavskrivningar där. Men även i Sverige går vi back på affärssidan, säger Göran Grell.
Inom Ticket Affärsresor genomförs ett åtgärdsprogram som går ut på att öka produktiviteten, behålla gamla kunder genom bra service och att hitta nya kunder.
– Det gäller att bygga huset från grunden och därför är produktiviteten viktigaste punkten. Kan vi se till att varje gubbe kan öka två transaktioner per timme varje dag året om förbättrar vi resultatet med cirka 15 miljoner kronor.
Inom Ticket privat ligger fokus på webbutveckling och att förstärka varumärket.
– Ticket är en säljmaskin och säljarna måste i lugn och ro få syssla med det de är bra på. Vi ska undvika felprioriteringar som till exempel Ticket Selection i framtiden.
Göran Grell menar att Ticket på senare år investerat för lite i butikerna.
– Vi har dragit ner kostnaderna så mycket att man till och med kan hitta gamla Always-hand-ukar över stoppningen på fåtöljerna. Så kan vi inte ha det.
Ticket började se en ljusning under det fjärde kvartalet.
– Vi ser vissa tecken på att det har vänt, framför allt på privatsidan. Affärssidan är inte riktigt i kapp än utan ligger ungefär ett halvår efter.
KARIN STARKMAN AHLSTEDT

Kommentarer är stängda.