Annons:

Skolverket i blåsväder efter upphandling

Nollarvoden och okunskap vid offentliga upphandlingar upprör många resebyråer. Nu senast är det Skolverket som hamnat i blåsväder, efter Travel News genomgång av offentliga upphandlingar.

– För Skolverket är det lite pinsamt att de inte riktigt förstår matematikens grundregler. Man måste ta hänsyn till antalet transaktioner av respektive sort för att få en rättvisande bild av priserna, säger Christer Sjödin, vd för Blomgren Travel.
 
Resecitys vd Sara Grün håller med.  
– Det är ett helt oprofessionellt sätt att göra en upphandling på, som grundar sig på dålig kunskap om hur branschen fungerar.
 
Upprördheten beror på att Skolverket summerat alla de transaktionsarvoden som resebyråerna erbjudit för 29 olika tjänster, men inte tagit hänsyn till antalet bokningar av respektive sort. På så sätt får priset för en enda visumansökan samma vikt som priset för flera tusen tågbokningar.  
 
Scanworld vann upphandlingen tack vare att de erbjöd nollarvoden för 23 olika produkter, däribland all självbokning, och bara tog ut transaktionsarvoden för flyg, tåg inrikes, hotell och marktransporter. Dessa stod för 98,5 procent av bokningarna 2008.
– Med så många nollor får vi låg totalsumma. Vi tar arvoden där de stora volymerna finns, som flyg och tåg inrikes. Där slog vi till exempel världsrekord i pris med 150 kronor, sade Pierre Sandström i februarinumret av Travel News.
 
Det som upprör resebyråerna är att Scanworlds bud skulle bli runt 300 000 kronor dyrare om resmönstret från 2008 hållit i sig. Tvåan Resecity ligger 25–100 kronor lägre på alla de sex transaktionstyper som Scanworld prissatt. Genom att de prissatt 12 produkter där Scanword nollat, som till exempel kreditering, taxi och självbokning, får resebyrån ändå en högre totalsumma. Dessa produkter stod dock bara för 1 procent av bokningarna 2008.   
 
– Det är skattebetalarna som får betala. Men överlag var arvodena i den här upphandlingen så låga att ingen av de åtta som lämnat in anbud skulle ha kunnat tjäna pengar på affären, säger Christer Sjödin.
 
Om 40 procent av transaktionerna skulle gå via självbokning, vilket inte är troligt med tanke på att en var 0,6 procent i fjol, skulle Scanworlds offert bli billigare än Resecity. Dock har Scanworld även tagit ut 30 000 kronor för implementering av självbokningssystemet.
 
Skolverket slår tillbaka och menar att Skolverkets resemönster har förändrats kraftigt sedan en organisationsförändring den 1 oktober 2008. 
 
– Det har varit svårt att överblicka hur mycket förändringarna påverkar resemönstret. Därav har inte resemönstret kunnat vara avgörande vid denna upphandling, säger ekonomichef Tarja Engström.
 
Borde inte en uppskattning av resandet ändå vara mer rättvisande? Även fortsättningsvis lär flyg- och tågbokningarna vara fler än till exempel ombokningar och krediteringar?
– Vi har bedömt att vi gjort en rättvis bedömning i denna upphandling.
 
Frågan är hur hållbara Skolverkets argument är. Enligt förfrågningsunderlaget höll resmönstret i sig även efter organisationsförändringen, under första halvåret 2009. Även då gjordes 99 procent av bokningarna inom flyg, tåg inrikes, hotell och marktransporter, som ettan i upphandlingen prissatt högre än tvåan.

Kommentarer är stängda.